>Gott om hjortron i fjällen

>


Hittade denna lilla notis i Västerbotten Kuriren,,tydligen så är tillgången av Norrlands Gula Guld,ganska god ändå,,,,


Hjortronen finns långt in i inlandet. Helena Weidenbladh har tillbringat tre veckor i Risbäck, Dorotea, och funnit relativt gott om hjortron på höga höjder uppåt fjällen till.

 Klipp ur VK,,ROLAND TIDSTRÖM

– Jag har läst i tidningarna om att det är ont om hjortron, men jag har då inte plockat så mycket på flera år som i år, säger hon.

Det är i myrkanter hon har hittat mest. Ute på myrarna har hjortronen torkat bort.

-Jag plockar bara till mig själv och till bekanta. Jag tycker det är rekreation att plocka hjortron, säger Helena Weidenbladh.

Enligt bäruppköparna är tillgången på hjortron god i nedre skogslandet omkring Lycksele, medan det är tämligen ont om hjortron i fjällkommunerna.