>Surströmming – säker mat

>

Så har den äntligen kommit.den kulinariska läckerhets dagen…

Surströmmingspremiären     


Livsmedelsverkets experter anser inte att surströmming är rutten fisk. I själva verket är det en fermenterad produkt framställd genom en noga kontrollerad process.

I surströmmingstider är det på sin plats att påpeka att denna fermenterade fisk, trots doften, mikrobiologiskt sett är en mycket säker produkt. Livsmedelsverket gjorde på sjuttiotalet försök att tillsätta matförgiftningsbakterierna Staphylococcus aureus, Bacillus cereus och Clostridium perfringens. Ingen av dessa kunde växa till i surströmmingen.

"I vissa trakter af nordliga Sverige råder ett säreget bruk för konservering af fisk, beredning af s.k. surfisk, under vilken kollektivbenämning innefattas produkter, beredda af skilda fiskarter och enligt i detaljerna varierande metod. För all slags surfisk utmärkande är emellertid dels dess lindriga saltning, dels den färdiga varans intensiva lukt, som kommer den därmed icke förtrogne att ofrivilligt rygga tillbaka".

Så inleder Carl Th Mörner 1895 en uppsats om surströmming. I uppsatsen ger han en redogörelse för litteraturen om surströmming och de kemiska undersökningar han gjort.


Nu kommer stora delar av vårt avlånga land att få njuta av denna aptitretande doft,,,,