Dagens fakta 6 December.

Dagens namn

Niklas

Hur många heter Niklas?

  • Antal män som heter Niklas 31 386 st (22 394 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Niklas 5 st
  • Namnsdag Niklas 6 december
  • Andra stavningar Nichlas Nicklas Niclas
  • Vanliga smeknamn Nick Nicke Nikke

Vad betyder Niklas?

Niklas, Nichlas, Nicklas eller Niclas är ett mansnamn och en nordisk kortform av namnet Nikolaus som har grekisk härkomst. En annan variant är Nicholas eller Nikolas. Nikolaus är bildat av orden Nike ”seger”, och laos ”folk”. Niklas (Nikulas) är belagt som namn i Sverige på en runsten från början av 1100-talet. Efter att Nils blev ett vanligare namn bland allmogen kom Niklas att ta dess plats som populärt förnamn inom adeln. Namnet var ett modenamn på 1960- och 1970-talen.

Nikolaus

Hur många heter Nikolaus?

  • Antal män som heter Nikolaus 639 st (107 tilltalsnamn)
  • Namnsdag Nikolaus 6 december
  • Andra stavningar Nicholas Nicholaus Nicolas Nicolaus

Vad betyder Nikolaus?

Nikolaus (Nicolaus, Nicholaus, Nicolas, Nicholas) är ett egennamn och mansnamn, som är ett grekiskt namn bildat av Nike ”seger” och laos ”folk”. Det har använts i Sverige sedan 1100-talet. Namnet har förekommit hos ett antal ryska tsarer och hos ett antal påve påvar. Stavningen Nikolaus är vanligast i de äldre generationerna, medan varianten Nicolas eller Nicholas är vanligast bland de yngre.Totalt är namnet vanligare bland 90-talets små pojkar än bland de vuxna svenskarna. De senaste åren har namnet (inklusive varianter) varit nära att bli ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen.

Kalender med temadagar 2022<>6 December
Nikolausdagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-7° C Vind1 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck1015 hPa Sikt50000 m Soluppgång08:39 Solnedgång14:42 Dagens längd6 h 2 min.

Dagens fakta 5 December.

Dagens namn

Sven

Hur många heter Sven?

  • Antal män som heter Sven 98 415 st (32 785 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Sven 18 st
  • Namnsdag Sven 5 december
  • Vanliga smeknamn Svenne

Vad betyder Sven?

Sven, är ett gammalt fornnordiskt mansnamn med betydelsen ”ung man, yngling, gosse”. Det ingår i runstensnamn. Den norska formen är Svein och den danska Svend. Sven hör till de vanligaste mansnamnen i Sverige. År 1925 låg det på tredje plats bland mansnamnen, och det är fortfarande mycket vanligt som andranamn.

Kalender med temadagar 2022<>5 December
Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling * Internationella volontärdagen * Städarnas dag
Världsdagen för jordmån *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-9° C Vind 0 m/s Mest klart och uppehåll Lufttryck 1032 hPa Sikt 50000 m Soluppgång 08:37 Solnedgång 14:43 Dagens längd 6 h 5 min.

Dagens fakta 4 December.

Dagens namn

Barbara

Hur många heter Barbara?

  • Antal kvinnor som heter Barbara 3 927 st (2 222 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Barbara 2 st
  • Namnsdag Barbara 4 december
  • Vanliga smeknamn Babben

Vad betyder Barbara?

Barbara är ett kvinnonamn med grekland grekiskt ursprung, med betydelsen ”främmande” eller ”icke grek”. En nordisk variant är namnsdagsgrannen Barbro. Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet, man alltid varit ovanligt.

Barbro

Hur många heter Barbro?

  • Antal kvinnor som heter Barbro 37 437 st (21 783 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Barbro 14 st
  • Namnsdag Barbro 4 december
  • Vanliga smeknamn Babben

Vad betyder Barbro?

Barbro är en skandinavisk form av Barbara som kommer från Grekland och betyder ”främmande (icke grek)”. Namnet var mycket vanligt på 1940-talet medan knappt någon har fått det som tilltalsnamn på senare år. Däremot används namnet fortfarande relativt ofta som andranamn.

Kalender med temadagar 2022<>4 December
Armbandsklockans dag * Andra advent

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-4° C Vind 2 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1036 hPa Sikt 48352 m Soluppgång 08:35 Solnedgång 14:44 Dagens längd 6 h 8 min.

Dagens fakta 3 December.

Dagens namn

Lydia

Hur många heter Lydia?

  • Antal kvinnor som heter Lydia 4 039 st (1 746 tilltalsnamn)
  • Namnsdag Lydia 3 december
  • Andra stavningar Lydiah

Vad betyder Lydia?

Lydia är ett latinskt kvinnonamn som betyder kvinna från Lydien som finns i Turkiet. Lydia har använts som dopnamn i Sverige sedan 1600-talet. Namnet var populärt kring förra sekelskiftet och ökar även i populariet kring detta.

Cornelia

Hur många heter Cornelia?

  • Antal kvinnor som heter Cornelia 10 225 st (6 024 tilltalsnamn)

Vad betyder Cornelia?

Cornelia är ett namn som bars av kvinnorna i den romerska patriciersläkten Cornelius. Den 31 december 2006 fanns det 5 844 kvinnor i Sverige med namnet Cornelia, av dessa hade 3 531 det som förstanamn/tilltalsnamn. Det latinska ordet cornu betyder horn. Cornelia fanns bland de 50 vanligaste namnen bland de som föddes i Sverige 2006. Julius Cesars första hustru bar namnet Cornelia.

Kalender med temadagar 2022<>3 December
Drick en öl-dagen * Internationella dagen för handikappade *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1° C Vind 2 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1037 hPa Sikt 15997 m Soluppgång 08:33 Solnedgång 14:45 Dagens längd 6 h 11 min.

Dagens fakta 2 December.

Dagens namn

Beata

Hur många heter Beata?

  • Antal kvinnor som heter Beata 3 451 st (1 673 tilltalsnamn)
  • Namnsdag Beata 2 december
  • Vanliga smeknamn Bea

Vad betyder Beata?

Beata är ett kvinnonamn som kommer från latinet och betyder ”lycklig” eller ”den lyckliga”.Namnet dök upp i Sverige redan på 1300-talet och var länge ett vanligt namn i adeln. Den franska formen Beate var vanlig på 1700-talet när Beata kom in i almanackan. Namnet var populärt i slutet av 1800-talet, och har de senaste åren åter haft en viss uppgång.

Beatrice

Hur många heter Beatrice?

  • Antal kvinnor som heter Beatrice 9 903 st (4 372 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Beatrice 4 st
  • Namnsdag Beatrice 2 december

Vad betyder Beatrice?

Beatrice är ett kvinnonamn med latinskt ursprung med betydelsen den lyckosamma och hon som kommer med ljuset. Namnet härstammar från latinets Beatrix, som betyder välsignad. Namnet kom snabbt på topplistorna i Sverige på 1980-talet men har sedan avtagit i popularitet.

Kalender med temadagar 2022<>2 December
Internationella dagen för avskaffande av slaveri *
Modelljärnvägens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

0° C Vind 1 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1037 hPa Sikt 5316 m Soluppgång 08:31 Solnedgång 14:46 Dagens längd 6 h 15 min.

Det blev strömlöst kl 06:24 till 08:25 därav försenat inlägg..

Dagens fakta 1 December.

Dagens namn

Oskar

Hur många heter Oskar?

  • Antal män som heter Oskar 45 563 st (18 269 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Oskar 9 st
  • Namnsdag Oskar 1 december
  • Andra stavningar Oscar

Vad betyder Oskar?

Mansnamnet Oskar eller Oscar betyder den enda guden.
Oscar är ett keltiskt (iriskt) namn, troligen sammansatt av os ”hjort” och cara ”vän”. Napoleon Bonaparte, som också hade läst ”Ossians sånger”, blev så förtjust i namnet Oscar där att han föreslog det som namn på sin gudson, som sedermera blev kung i Sverige, Oskar I (1799-1859). Till keltiskan kom namnet ifrån det fornisländska Ásgeirr, som är sammansatt av orden ass som i asagudar och geirr som betyder ”spjut”. Namnet kan kanske översättas med ”gudaspjut”, ”gudskrigare” eller ”gudavapen”.
Den västfrankiska formen av namnet är Ansgar. Oscar var ett av de allra vanligaste namnen bland nyfödda pojkar i Sverige kring millennieskiftet. Populariteten steg snabbt under 1990-talet. Förra gången Oskar/Oscar var ett modenamn var kring förra sekelskiftet. Namnet togs in i den svenska almanackan 1812 för att hedra Oscar Bernadotte, sedermera Oscar I. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels son heter Oscar.

Ossian

Hur många heter Ossian?

  • Antal män som heter Ossian 3 607 st (1 630 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Ossian 5 st
  • Namnsdag Ossian 1 december

Vad betyder Ossian?

Mansnamnet Ossian är ett keltiskt namn som härstammar från det irländska mansnamnet Oisin. Det blev populärt i början av 1900-talet i och med James McPhersons verk ”Ossians sånger” där även Oscar omnämns som Ossians son. Namnet Oscar fick dock större genomslag i Sverige än Ossian.

Kalender med temadagar 2022<>1 December
Brandvarnardagen * Internationella AIDS-dagen * Glöggens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-2° C Vind 0 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1036 hPa Sikt 8401 m Soluppgång 08:29 Solnedgång 14:48 Dagens längd 6 h 18 min.

Dagens fakta 30 November.

Dagens namn

Anders

Hur många heter Anders?

  • Antal män som heter Anders 186 385 st (77 330 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Anders 17 st
  • Namnsdag Anders 30 november
  • Vanliga smeknamn Andy Ante

Vad betyder Anders?

Anders är ett nordiskt, företrädesvis svenskt, mansnamn. Namnet är en form av Andreas, som i sin tur ursprungligen kommer från Grekland och betyder ”man”, ”den manlige” eller ”människa”.Dock har populariteten sjunkit något de senaste decennierna.Anders-dagen har inom folkloren använts för att spå vädret inför den kommande julhelgen: ”Om Anders braskar (det vill säga, att det är mycket kallt den dagen) skall julen slaska” (och tvärtom). Anders betyder även ”annorlunda” på tyska.

Andreas

Hur många heter Andreas?

  • Antal män som heter Andreas 74 049 st (43 844 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Andreas 11 st
  • Namnsdag Andreas 30 november
  • Vanliga smeknamn Ante Gea

Vad betyder Andreas?

Andreas (Andréas) är ett vanligt mansnamn i kristna länder. Namnet kommer ursprungligen från Grekland och betyder ”den manlige”. Andreas var namnet på en av de 12 apostlarna, se aposteln Andreas. En försvenskad form av namnet är Anders. Den kvinnliga motsvarigheten är Andrea. En annan variant på Andreas är André.

Kalender med temadagar 2022<>30 November
Guldsmedens dag * Kåldolmens dag * Andersdagen *
Internationella dagen till minnet av offren för kemisk krigsföring *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+2° C Vind 1 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1032 hPa Sikt 3839 m Soluppgång 08:27 Solnedgång 14:49 Dagens längd 6 h 21 min.

Dagens fakta 29 November.

Dagens namn

Sune

Hur många heter Sune?

  • Antal män som heter Sune 12 022 st (4 789 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Sune 3 st
  • Namnsdag Sune 29 november

Vad betyder Sune?

Sune är ett svenskt mansnamn, ursprungligen Suni. Bildat av fornsvenska sun, med betydelsen son. Äldsta belägg i Sverige; runa runinskrift från 1000-talet. Namnet infördes i almanackan 1901 och var som mest populärt från 1930-talet till början av 1950-talet.Sveriges mest kända Sune är troligtvis Sune från barn-/ungdomsböckerna skrivna av Anders Jacobsson och Sören Olsson.

Kalender med temadagar 2022<>29 November
Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket *
Vinylskivans dag * Giving Tuesday

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+2° C Vind 1 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1030 hPa Sikt 21649 m Soluppgång 08:25 Solnedgång 14:50 Dagens längd 6 h 25 min.

Dagens fakta 28 November.

Dagens namn

Malte

Hur många heter Malte?

  • Antal män som heter Malte 9 582 st (6 054 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Malte 9 st
  • Namnsdag Malte 28 november
  • Andra stavningar Malthe

Vad betyder Malte?

Malte är ett mansnamn med tyskt ursprung.
Enligt tysk källa betyder namnet ”Folktingets rådgivare” med synonymer ”råder (över)” (walten) och ”härska” (herrschen).
Det är också en kortform av Helmwald/Helmwalt som betyder ”beskyddare” eller ”försörjare” (helm – skydd / walten – att sörja för någon/något).
Danskan har varianterna Malthe och Molte på namnet.
Namnet har använts i tidigare Östdanmark – nuvarande södra Sverige – sedan 1400-talet och hade sin största period efter att det införts i almanackan och fram till 1930-talet.De senaste åren har namnet också ökat i popularitet.

Kalender med temadagar 2022<>28 November
Cyber Monday,,Flaskmatardagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1° C Vind 0 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1027 hPa Sikt 4076 m Soluppgång 08:23 Solnedgång 14:52 Dagens längd 6 h 29 min.

Dagens fakta 27 November.

Dagens namn

Astrid

Hur många heter Astrid?

  • Antal kvinnor som heter Astrid 42 072 st (15 759 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Astrid 15 st
  • Namnsdag Astrid 27 november

Vad betyder Astrid?

Astrids är ett urnordiskt namn, bildat av as (gud) och frid (skön), alltså gudaskön, vilket tolkas som gudomligt vacker. Den fornvästnordiska formen var Ásfríðr. Namnet var vanligt under mellankrigstiden, men har också ökat i popularitet de senaste åren.Namnet togs in i almanackan 1907 i stället för Estrid, till ära åt prinsessan Astrid som föddes 1905. Den första kända kvinna var Olof Skötkonungs dotter Astrid som var gift med Olav den helige av Norge på 1000-talet.Sveriges mest kända Astrid är förmodligen författaren Astrid Lindgren som bland annat skrivit barnböcker som Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter, Emil i Lönneberga med mera.

Asta

Hur många heter Asta?

  • Antal kvinnor som heter Asta 5 678 st (2 966 tilltalsnamn)

Vad betyder Asta?

Kvinnonamnet Asta är förmodligen en kortform av Astrid eller Anastasia och har använts i Sverige sedan början av 1800-talet. Enligt en annan tolkning härstammar det från det grekiska ordet för stjärna.Ásta är ett relativt vanligt namn på Island, där det kommer av ordet ást som betyder kärlek.
Namnet hade en viss popularitet under mellankrigstiden, men har sedan dess inte varit speciellt vanligt. De senaste åren har dock användningen ökat något igen. Det finns även en som heter Asta-Anna som andranamn. Namnsdag: 27 november (sedan 1986).

Kalender med temadagar 2022<>27 November
Kattens dag,,Första advent,,Hudterapeutens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-1° C Vind 0 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1029 hPa Soluppgång 08:20 Solnedgång 14:54 Dagens längd 6 h 33 min.

Dagens fakta 26 November.

Dagens namn

Linus

Hur många heter Linus?

  • Antal män som heter Linus 24 637 st (19 886 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Linus 14 st
  • Namnsdag Linus 26 november

Vad betyder Linus?

Linus, latinsk form det grekiska mansnamnet Li’nos, vilket betyder ”Han med linfärgat hår” från grekiskans linos som betyder lin.Enligt legenden var Linus namnet på den andra påven. Linus har även en koppling till svarta håls horisontlinje.Linus har varit ett mycket populärt namn sedan 1970-talet. De senaste åren har Linus varit ett av de 20 vanligaste tilltalsnamnet bland pojkar.

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

0° C Vind 0 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1027 hPa Sikt 2442 m Soluppgång 08:18 Solnedgång 14:55 Dagens längd 6 h 37 min.

Dagens fakta 25 November.

Dagens namn

Katarina

Hur många heter Katarina?

  • Antal kvinnor som heter Katarina 49 014 st (18 030 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Katarina 6 st
  • Namnsdag Katarina 25 november
  • Andra stavningar Catarina Catharina Katharina

Vad betyder Katarina?

Katrina, Catarina, Katharina, Catharina eller Catalina (spansk form) är ett kvinnonamn med namnsdag 25 november, vilken är den dag Sankta Katarina av Alexandria firas enligt den bysantiska liturgin. Ursprunget är grekiskt. Katarina betyder att hon är stark och kan ta sig igenom vad som helst. Namnen var populära på 1960- och 70-talen, men har sedan avtagit i användning. Totalt sett är dock namnet fortfarande ett av de 25 vanligaste förnamnen. Den vanligaste stavningen är den med K och utan h, vilket också är den form som återfinns i almanackan.

Katja

Hur många heter Katja?

  • Antal kvinnor som heter Katja 2 856 st (2 229 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Katja 2 st
  • Namnsdag Katja 25 november

Vad betyder Katja?

Katja är ett kvinnonamn med namnsdag 25 november. Ursprunget är Ryssland, där det är ett smeknamn. Katarina är en kortform av den ryska Jekaterina eller Ekaterina, som betyder ”den kyske”. I engelskspråkiga länder stavas namnet vanligen Katya. Katja har först på senare år fått en mer allmän utbredning i Sverige. I början av 70-talet var namnet fortfarande mycket ovanligt, men på 90-talet var det flera år ett av de 200 vanligaste tilltalsnamnen.

Kalender med temadagar 2022 25 November
En köpfri dag.Internationella dagen mot våld mot kvinnor *
Pälsfria fredagen.E-handelns dag.Black Friday

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-1° C Vind 0 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1022 hPa Sikt 634 m Soluppgång 08:16 Solnedgång 14:57 Dagens längd 6 h 41 min.

Dagens fakta 24 November.

Dagens namn

Gudrun

Hur många heter Gudrun?

  • Antal kvinnor som heter Gudrun 13 072 st (6 630 tilltalsnamn)
  • Namnsdag Gudrun 24 november

Vad betyder Gudrun?

Namnet Gudrun betyder ”hon som besitter hemlig kunskap” eller ”Den som känner gudarnas hemlighet”. Namnet är sammansatt av gud=gud och run=runa, hemligt tecken. Namnet har ett fornnordiskt ursprung.

Rune

Hur många heter Rune?

  • Antal män som heter Rune 26 162 st (7 025 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Rune 8 st
  • Namnsdag Rune 24 november

Vad betyder Rune?

Både Rune och dess feminina form Runa är bildat av ordet runa ”bokstav” , ”hemlig visdom”. Runor är en sorts skrivtecken som ibland förknippas med magi. Namnet betyder överhet eller maktbärare. Namnet var mycket vanligt på 1920- och 1930-talen. Äldsta belägget i Sverige är från år 1865.

Kalender med temadagar 2022<>24 November
Thanksgiving

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

0° C Vind1 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck1016 hPa Sikt21283 m Soluppgång08:13 Solnedgång14:59 Dagens längd6 h 45 min.

Dagens fakta 23 November.

Dagens namn

Klemens

Hur många heter Klemens?

  • Antal män som heter Klemens 185 st (55 tilltalsnamn)
  • Namnsdag Klemens 23 november

Vad betyder Klemens?

Klemens eller Clemens är ett mansnamn med latinskt ursprung med betydelsen ”den milde”. Många påvar har hetat Clemens, och det var förr även vanligt i Norrland. Nuförtiden är namnet ovanligt, högst några enstaka pojkar per år får namnet som tilltalsnamn.

Kalender med temadagar 2022<>23 November
Sankt Clemens dag * Internationella hattdagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1° C Vind 3 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1015 hPa Sikt 47183 m Soluppgång 08:11 Solnedgång 15:01 Dagens längd 6 h 49 min.

Dagens fakta 22 November.

Dagens namn

Cecilia

Hur många heter Cecilia?

  • Antal kvinnor som heter Cecilia 65 371 st (23 270 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Cecilia 6 st
  • Namnsdag Cecilia 22 november
  • Vanliga smeknamn Cissi

Vad betyder Cecilia?

Cecilia, kvinnonamn av latinskt ursprung (Caecilia). Ursprungligen bars det av kvinnliga medlemmar av den romerska släkten Caecilius. Namnet betyder ”blind”.(Det latinska ordet ”caecus” betyder ”blind”, snarare har släkten fått sitt namn från ordet och inte tvärtom.)Cecilia är också musikens skyddshelgon. Av samma anledning heter sångböckerna i Sveriges katolska kyrkor just ”Cecilia”.Namnet kan också betyda ”den sjätte” eller ”det sjätte barnet”.

Sissela

Hur många heter Sissela?

  • Antal kvinnor som heter Sissela 178 st (111 tilltalsnamn)
  • Namnsdag Sissela 22 november

Vad betyder Sissela?

Kvinnonamnet Sissela är en försvenskad variant av Cecilia (namn) Cecilia. I den svenska almanackan kom namnet in så sent som år 2001 men det har förekommit i Sverige under flera hundra år. Namnet hade ett litet uppsving under 80- och 90-talet då det som bäst några år var ett av de 300 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta, men i övrigt är namnet ganska ovanligt.

Kalender med temadagar 2022<>22 November
Wienerbrödets dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1° C Vind 2 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1011 hPa Sikt 44515 m Soluppgång 08:08 Solnedgång 15:02 Dagens längd 6 h 54 min.

Dagens fakta 21 November.

Dagens namn

Helga

Hur många heter Helga?

  • Antal kvinnor som heter Helga 4 052 st (1 423 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Helga 4 st
  • Namnsdag Helga 21 november

Vad betyder Helga?

Kvinnonamnet Helga är en feminin form av Helge som betyderhelig, lyckosam eller eventuellt vigd åt gudarna.För hundra år sedan var Helga ett modenamn och populariteten höll i sig framtill 1920. Numera är det inte så vanligt.31 december 2005 fanns det totalt 5 921 personer i Sverige med namnet Helgavarav 3 051 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 41 flickor namnet, varav 8 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 21 november.

Olga

Hur många heter Olga?

  • Antal kvinnor som heter Olga 5 240 st (3 019 tilltalsnamn)
  • Namnsdag Olga 21 november

Vad betyder Olga?

Kvinnonamnet Olga är ett ryskt namn, bildat från det nordiska namnet Helga som betyder ”helig”. Namnet har varit i bruk i Sverige sedan mitten på 1800-talet och var populärt kring förra sekelskiftet.

Kalender med temadagar 2022<>21 November
Musikfri dag * Världsdagen för TV * Världshejardagen *

LOKALT VÄDER I UPPSALA

-2° C Vind 5 m/s Klart och uppehållsväder Känns som-8° Lufttryck 1009 hPa Daggpunkt-3° Fuktighet 92 % Sikt 9999 m Soluppgång 07:59 Solnedgång 15:09 Dagens längd 7 h 9 min.

Dagens fakta 20 November.

Dagens namn

Marina

Hur många heter Marina?

  • Antal kvinnor som heter Marina 10 930 st (6 771 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Marina 2 st
  • Namnsdag Marina 20 november

Vad betyder Marina?

Kvinnonamnet Marina är av latinskt ursprung och bildat av ordet mare som betyder hav. Betydelsen är alltså ungefär ”kvinna från havet”. Namnet är ett helgonnamn och finns dokumenterat i Sverige från början av 1300-talet. Det finns 9583 kvinnor som har förnamnet Marina.

Pontus

Hur många heter Pontus?

  • Antal män som heter Pontus 16 393 st (13 261 tilltalsnamn)
  • Antal kvinnor som heter Pontus 7 st
  • Namnsdag Pontus 20 november

Vad betyder Pontus?

Pontus är ett mansnamn som har härletts till det grekiska ordet póntos, ”hav”. Likt en tsunami plöjer han allt i sin väg. Förknippas också som en stor krigare och hjälte. Namnet har använts i Sverige sedan 1980-talet. Namnet är vanligast bland de som är födda under 80- och 90-talet.

Kalender med temadagar 2022<>20 November
Barnkonventionsdagen * Industrialiseringsdagen för Afrika *
Internationella barndagen * Världsdagen till minne av trafikoffer
Minnesdag för transpersoner *

LOKALT VÄDER I UPPSALA

0° C Vind 2 m/s Mulet, men troligen uppehåll Känns som-3° Lufttryck 1015 hPa Daggpunkt-1° Fuktighet 92 % Sikt 9999 m Soluppgång 07:57 Solnedgång 15:11 Dagens längd 7 h 13 min.

Dagens fakta19 November.

Dagens namn

Elisabet

Hur många heter Elisabet?

  • Antal kvinnor som heter Elisabet 122 486 st (10 136 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Elisabet 2 st
  • Namnsdag Elisabet 19 november
  • Andra stavningar Elisabeth Elizabeth
  • Vanliga smeknamn Bettan Betty

Vad betyder Elisabet?

Elisabet (Elisabeth, Elizabeth med flera stavningar) är ett kvinnonamn med hebreiskt ursprung (Elisheba) som betyder ”Gud är fullkomlighet” även ”Gud är min ed” eller ”Min Gud har lovat”. Elisabet är ett av de allra vanligaste kvinnonamnen i Sverige. Populariteten som tilltalsnamn avtar, och i mitten av 1990-talet föll namnet ut ur topp 100-listan.
Många i Sverige som heter detta namn har Bettan som smeknamn.

Lisbet

Hur många heter Lisbet?

  • Antal kvinnor som heter Lisbet 4 236 st (2 432 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Lisbet 8 st
  • Namnsdag Lisbet 19 november
  • Andra stavningar Lisbeth

Vad betyder Lisbet?

Lisbet eller Lisbeth är ett kvinnonamn och en formvariant av Elisabet. Lisbet var ett vanligt namn under 1940- och 1950-talet, men är numera relativt ovanligt, särskilt som tilltalsnamn. Stavningen med th är den vanligaste.

Kalender med temadagar 2022<>19 November
Internationella mansdagen * Internationella toalettdagen *
Världsdagen mot barnmisshandel * Amaryllisens dag *
Internationella iktyosdagen * Womens Entrepreneurship Day *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+2° C Vind 4 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1024 hPa Sikt 50000 m Soluppgång 08:01 Solnedgång 15:08 Dagens längd 7 h 7 min.

Dagens fakta 18 November.

Dagens namn

Lillemor

Hur många heter Lillemor?

  • Antal kvinnor som heter Lillemor 9 969 st (4 594 tilltalsnamn)
  • Namnsdag Lillemor 18 november

Vad betyder Lillemor?

Kvinnonamnet Lillemor är ett från början norskt namn som betyder just ”Lilla mor”. Namnet var som mest populärt på 1930- och 1940-talet.

Moa

Hur många heter Moa?

  • Antal kvinnor som heter Moa 18 607 st (15 546 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Moa 5 st
  • Namnsdag Moa 18 november

Vad betyder Moa?

Moa är en av 90-talets största moderaketer. Toppen nåddes i slutet av 1990-talet då Moa blev ett av de tio vanligaste förnamnen bland nyfödda. För 30 år sedan fanns det bara 66 personer, unga som gamla, som hette Moa. År 2010 fanns det 15 265 kvinnor med förnamnet Moa samt 1 man.Namnet har fått spridning genom författarinnan Moa Martinson (född Helga Maria Schwarz 1890).Betyder Mor då det är ett smeknamn från Lillemor från början.Moa betyder också ”Här finns det vatten!” på kubansk urbefolknings-språk.

Temadag 18 november 

 Benbuljongens dag, Adoptionernas Dag & Europeiska antibiotikadagen

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-1° C Vind 1 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1021 hPa Sikt 30106 m Soluppgång 07:58 Solnedgång 15:11 Dagens längd 7 h 12 min.

Dagens fakta 17 November.

Dagens namn

Naemi

Hur många heter Naemi?

  • Antal kvinnor som heter Naemi 1 592 st (428 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Naemi 3 st
  • Namnsdag Naemi 17 november

Vad betyder Naemi?

Kvinnonamnet Naemi betyder ”den vackraste” på hebreiska.
Naemi var ganska populärt i början av 1900-talet och fram till 1920-talet, men är mycket ovanligt bland de yngre.

Naima

Hur många heter Naima?

  • Antal kvinnor som heter Naima 1 600 st (1 111 tilltalsnamn)
  • Antal män som heter Naima 4 st
  • Namnsdag Naima 17 november

Vad betyder Naima?

Kvinnonamnet Naima härstammar, liksom Naemi från hebreiskans Naomi som betyder ”den vackraste”, ”mitt behag” eller ”den angenäma”. Naima är en av nykomlingarna i 2001 års almanacka och fick dela namnsdagen med Naemi som har samma bakgrund.

Kalender med temadagar 2022<>17 November
Världsfilosofidagen..Internationella prematurdagen *
Napoleonbakelsens dag * De prestigelösas dag *
Internationella elevdagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1° C Vind 2 m/s Mulet, men troligen uppehåll Lufttryck 1020 hPa Sikt 28210 m Soluppgång 07:56 Solnedgång 15:13 Dagens längd 7 h 16 min.

%d bloggare gillar detta: