Dagens fakta 7 Mars.

Dagens namn

Camilla

 • Antal kvinnor 35 172 st (25 797 tilltalsnamn)
 • Antal män 3 st
 • Namnsdag 7 mars
 • Andra stavningar Kamilla

Betydelse:

Camilla, stavas också ibland Kamilla, är ett kvinnonamn av latinskt ursprung som förknippas oftast med ”halvgud” eller ”kunglighet”. Namnet började användas i Sverige i slutet av 1700-talet och hade en popularitetsperiod på 1860-talet och 1870-talet. Namnet hade en popularitetstopp på 1960-talet.
Namnet Camilla betyder även ”omtänksam”.

Kalender 2021<>7 Mars,,Punschrullens dag *,,Podcastens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-2 °C Vind 13,3 m/s Soluppgång 06:33 Solnedgång 17:31 Dagens längd 10 h 58 min.

Dagens fakta 6 Mars.

Dagens namn

Ebba

 • Antal kvinnor 28 529 st (18 690 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 6 mars

Betydelse:

Ebba är ett kvinnonamn som är en feminin kortform av Eberhard (som betyder stark själ) eller andra forntyska namn på Eber-(enligt vissa källor också Ebbe som betyder gudarnas björn). Ebba var ett vanligt namn bland adeln på 1700-talet, då det också fanns i almanackan. Det försvann men blev åter populärt i samband med att Sveriges prins Oscar Bernadotte gifte sig med Ebba Munck af Fulkila år 1888 och spreds då även i resten av samhällsskikten. Ebba är en av 1990-talets stora kometer på namntoppen.

Ebbe

 • Antal män 6 766 st (3 936 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 2 st
 • Namnsdag 6 mars

Betydelse:

Ebbe är ett mansnamn med flera möjliga ursprung. Dels är det en gammal dansk kortform av Esbjörn eller Asbjörn, där förleden es- eller as- betyder ”gud”, dels är det (liksom Ebba) en forntysk kortform av det gamla tyska namnet Eberhard som är sammansatt av orden Eber ”vildsvin” och hard ”hård”, ”stark”.Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet. Namnet hade en viss popularitet på 1930-talet, men har sedan dess varit relativt ovanligt. Trenden är dock just nu uppåtgående och 31 december 2005 fanns det totalt 3915 personer i Sverige med namnet, varav 1320 med det som tilltalsnamn.

Kalender 2021<>6 Mars,,Europeiska logopeddagen *
Nolltaxedagen

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+2 °C Vind 8,0 m/s Soluppgång 06:36 Solnedgång 17:28 Dagens längd 10 h 52 min.

Dagens fakta 5 Mars.

Dagens namn

Tora

 • Antal kvinnor 2 867 st (1 355 tilltalsnamn)
 • Antal män 2 st
 • Namnsdag 5 mars

Betydelse:

Tora är ett fornnordiskt kvinnonamn, som förekommer på runstenar, en feminin form av Tor (namn) eller Tore (mansnamn). I äldre generationer är namnet relativt ovanligt, men trenden har varit uppåtgående sedan början på 1990-talet.Det kan också fungera som en förkortning på Viktoria/Victoria, kvinnonamn med betydelsen segrarinna.På japanska betyder Tora tiger.

Tove

 • Antal kvinnor 7 976 st (6 451 tilltalsnamn)
 • Antal män 32 st (13 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 5 mars
 • Vanliga smeknamn Toffsan Tovan

Betydelse:

Tove är en modern form av det fornnordiska namnet Tófa och en vanlig dansk och norsk variant av Tova och Tuva. Det är en kvinnlig kortform av namn som härstammar från Tor, som exempelvis Torfrid (Þórfríðr) och Torvi. Namnet började användas i Sverige på 1800-talet. Tove blev ett ganska vanligt tilltalsnamn på 1990-talet, under flera år var Tove ett av de 70 vanligaste tilltalsnamnen. Det har också använts som mansnamn sedan början av 1800-talet.Mansnamnet Tove är en kortform av Torvald och Torvid och har även det vissa vikingatida betingelser. Idag är det dock mycket vanligare som kvinnonamn.Tove sägs också betyda ”duva”, ”den sköna” och har samma betydelse som långformen Torfrid/Þórfríðr (av Tor/Þórr; åska, tordön, samt -frid/fríðr; vacker).

Kalender 2021<>5 Mars,,Ostbågens dag *,,Världsböndagen för fred

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-1 °C Vind 10,2 m/s Soluppgång 06:39 Solnedgång 17:25 Dagens längd 10 h 46 min.

Dagens fakta 4 Mars.

Dagens namn

Adrian

 • Antal män 12 929 st (9 445 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 43 st (26 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 4 mars

Betydelse:

Adrian är ett mansnamn som är en modern form av det latinska namnet Hadrianus, vilket betyder ”man från staden Adria”.Från början var det ett efternamn som bars av människor bosatta vid Adriatiska havet.Adria var en stad i Norditalien som gett upphov till namnet Adriatiska havet. Som romerskt kejsarnamn skrevs det Hadrianus. Namnet kom till Norden från Holland på 1500-talet. Den feminina motsvarigheten till Adrian är Adriana. Namnet var mycket ovanligt före 1970, men har sedan ökat starkt i popularitet.Adrian är också en betydelse som heter ”den mörke”Flera helgon har haft namnet Adrian.

Adriana

 • Antal kvinnor 1 699 st (1 089 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 4 mars

Betydelse:

Kvinnonamnet Adriana är en feminin form av den manligamotsvarigheten Adrian som är en modern form av det latinska namnet Adrianus sombetyder ”en man från Adria”. Namnet Adrian kom till Norden från Holland på 1500-talet, medan den feminina formen knappast har förekommit i Sverige förrän i modern tid. Namnet är ovanligt i Sverige, men trenden är uppåtgående.

Kalender 2021<>4 Mars,,Fössta Tossdan i Mass,,Bananens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

0 °C Vind 10,2 m/s Soluppgång 06:42 Solnedgång 17:23 Dagens längd 10 h 41 min.

Dagens fakta 3 Mars.

Dagens namn

Gunborg

 • Antal kvinnor 7 745 st (2 355 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 3 mars

Betydelse:

Gunborg är ett fornnordiskt kvinnonamn. Namnet är sammansatt av orden gunr ”strid” och borg/borgh ”beskydd”, vilket tillsammans kan uttolkas som ”skydd i strid”.Namnet förekommer ofta på runstenar, men blev sedan under medeltiden ganska ovanligt. I slutet av 1800-talet fick det dock ett uppsving och blev efter att det kommit in i almanackan 1901 mycket populärt under några decennier. Bland kvinnor som idag är mellan 70 och 90 år var det troligen bland de 50 vanligaste, men räknat på hela befolkningen ligger det idag runt 90:e plats.

Gunvor

 • Antal kvinnor 14 122 st (6 715 tilltalsnamn)
 • Antal män 2 st
 • Namnsdag 3 mars

Betydelse:

Gunvor är ett fornnordiskt kvinnonamn, med delvis oklar betydelse. Ett till synes avlägset men möjligt ursprung är från det armeniska ordet gunavor (färggrann). Att armeniskt ursprung hävdas grundas på exempel på flertal germanska ord som delar tydliga lingvistiska likheter med de respektive armeniska. Namnet förekommer på runstenar (Gunvar) och återupptäcktes på 1800-talet. Det hade en popularitetstopp på 1920- och 1930-talet och är numera, liksom de andra namnen som börjar med Gun, mycket ovanligt hos unga flickor. De senaste decennierna har knappt några flickor fått det som tilltalsnamn. Totalt sett hör det dock fortfarande till de hundra vanligaste kvinnliga förnamnen i Sverige.

Kalender 2021<>3 Mars,,Dagen för musikalisk frihet *
Mandelkubbens dag *,,Världsdagen för natur- och djurliv *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1 °C Vind 4,0 m/s Soluppgång 06:45 Solnedgång 17:20 Dagens längd 10 h 35 min.

Dagens fakta 28 Februari.

Dagens namn

Maria

 • Antal kvinnor 444 941 st (82 751 tilltalsnamn)
 • Antal män 795 st
 • Namnsdag 28 februari
 • Andra stavningar Mariah
 • Vanliga smeknamn Maja Marre

Betydelse:

Maria är ett kvinnonamn, och en grekisk och latinsk form av det ursprungliga hebreiska ”Miryam/Miriam” och det arameiska namnet ”Mariam” (som delvis förekommer i just den formen i den katolska kyrkans latinska narrativ). Arabisk variant är Maryam, mindre vanligt förekommande.
Kan även härledas till det antika egyptiska ”Mery”; som eg var/är en dåtida förkortning av ”Meryamun/Merypath/Meryneith etc”
Den engelska formen av namnet är ”Mary” och har burits av många drottningar; den nuvarande drottning Elizabeth II har det som mellannamn efter sin farmor, drottning Mary och den danska kronprinsessan och blivande drottningen av Danmark heter Mary, liksom vår svenska kronprinsessas dotter prinsessan Estelle har fått det engelska ”Mary” som ett av sina mellannamn. Detsamma gäller det franska ”Marie” som alltjämt är populärt, då som nu och även är en vanlig version av namnet Maria i Sverige.
Även i det historiska tsarväldets Ryssland har namnet Maria stor kunglig proveniens liksom i många europeiska monarkier; ofta som dubbelnamn t ex kejsarinnan Maria-Teresia av den Tysk-Romerska Habsburgska stormonarkin. Detta kvinnonamn finns i alla europeiska länder, inte sällan med flera egna variationer och främst i hela den kristna världen.
Maria är mest känd som Jesu Moder i den kristna Bibeln. Men på evangeliernas tid, liksom inom den grekisk-egyptiska kulturen, var ”Maria” inte så mycket ett namn som en hederstitel. Detta är skälet till att det fanns ett antal ”Marior” som förknippades med Jesus som t ex Maria Magdalena, Maria från Betania, Maria ”som var gift med Klopas” m fl. Enligt apokryfiska texter hade jungfru Marias mor, Anna, tre döttrar som alla fick namnet/titeln ”Maria”.
Icke-kanoniska texter som Filipposevangeliet antyder namnet som en titel snarare än ett namn; ”alla var de en Maria” och beskriver Jesus som ”sonen till marian”.Oavsett teorin är och förblir detta feminina namn ett av de vanligaste, och även män får i vissa europeiska länder som t ex Frankrike och Belgien, namnet i delform som ”Jean-Marie” eller som fristående mellannamn.
De vanligaste betydelserna för Maria sägs vara ”rebellisk” och ”önskat/efterlängtat barn”. En annan härledning är möjligtvis från ett egyptiskt namn som kom från ordet mry ”älskad” eller ordet mr ”kärlek”.
Betydelsen ”den trotsiga” kommer av att Moses syster Miriam ställde sig på Arons sida när bröderna bråkade och därför blev bestraffad med spetälska.
Från hebreiskans ”mar” kommer betydelsen ”bitterhet” (jämför ”myrrh” – rökelseträdväxten med kåda/harts med namnet myrra, som är beryktat bitter).

Maja

 • Antal kvinnor 26 040 st (18 799 tilltalsnamn)
 • Antal män 7 st
 • Inofficiell namnsdag 28 februari
 • Andra stavningar Maia Maija Maya

Betydelse:

Maja är en germansk, skandinavisk och slavisk form av Maia från den grekiska mytologin. Det är även en svensk kortform av Maria, som använts sedan 1300-talet.Namnet har i Sverige ökat i popularitet under de senaste åren. Namnet har nästan 25 000 bärare. Namnet har ingen egen namnsdag men kan t.ex firas 19 maj då Maj har namnsdag. Maja firades tidigare den 28 februari men namnet togs bort ur namnsdagskalendern 2001. Man kan också fira det den 28 februari, då det står att det är namnsdag också för Maja mm. i vissa almanackor. Namnet Maja betyder Den älskade, gåva eller att klä med blommor och blad.
På grekiska betyder namnet Maya prinsessa. Maja är även ett afrikanskt mansnamn. Det finns också en indisk gud som kallas Maja och på hindi så betyder Maja mest älskad och dotter.Maja har ökat i namnstoppen under de senaste åren.Stavningsvarianter: Maya, Maia, Maja, Maija.

Kalender 2021<>28 Februari,,Internationella musarmsdagen *
Myggholkens dag *,,Kalevaladagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+6 °C Vind 8,2 m/s Soluppgång 06:54 Solnedgång 17:12 Dagens längd 10 h 18 min.

Dagens fakta 27 Februari.

Dagens Namn

Lage

 • Antal män 2 030 st (582 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 27 februari

Betydelse:

Mansnamnet Lage är ett gammalt danskt namn som syftar på lag i betydelsen sällskap eller följe. Betydelsen kan var lagkamrat e.dyl. Alternativt syftar namnet på lag i betydelsen lagstiftning, och namnet skulle då kunna betyda ungefär lagklok. Namnet är ovanligt i Sverige.

Kalender 2021<>27 Februari,,Internationella isbjörnsdagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+2 °C Vind 6,2 m/s Soluppgång 06:57 Solnedgång 17:10 Dagens längd 10 h 13 min.

Dagens fakta 26 Februari.

Dagens namn

Torgny

 • Antal män 4 752 st (1 781 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 2 st
 • Namnsdag 26 februari
 • Andra stavningar Thorgny

Betydelse:

Torgny eller Thorgny är ett fornnordiskt mansnamn, som betyder ”Tors gny” och som man möjligen gav söner med starka röstresurser. Ordet gny hade i fornnordiskan betydelsen ”starkt ljud”. En förklaring som givits är att namnet ska förstås som ”Tors åska”. Ordetledet ”gny” finns även i det gamla ordet ”vapengny” som närmast kan förklaras som ”kraftigt vapenskrammel”. Ett hot alltså. Namnet är just nu inte så vanligt.Dansbandet Torgny Melins har även Torgny i sitt namn.

Torkel

 • Antal män 895 st (411 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 26 februari
 • Andra stavningar Thorkel

Betydelse:

Mansnamnet Torkel/Thorkel är ett gammalt nordiskt namn som är sammansatt av guden Tors namn och ordet kettil som betyder hjälm (eller möjligen kittel). Namnet är ovanligt. Endast några enstaka pojkar i varje årskul får det som tilltalsnamn.

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+2 °C Vind 5,5 m/s Soluppgång 07:00 Solnedgång 17:07 Dagens längd 10 h 7 min.

Dagens fakta 25 Februari.

Dagens namn

Sigvard

 • Antal män 10 545 st (1 048 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 25 februari

Betydelse:

Sigvard är ett mansnamn som använts sedan 1100-talet, men varianten Sigurd var länge vanligare. Det är bildat av ord som betyder seger och väktare. I och med att prins Sigvard Bernadotte föddes 1907 blev namnet populärt. Nuförtiden får dock få barn namnet. 31 december 2007 fanns det totalt 14876 personer i Sverige med namnet Sigvard varav 1593 med det som tilltalsnamn. År 2008 fick 11 pojkar Sigvard som tilltalsnamn. År 1996 tilldelades den 14:e årskullen på KTH Datateknik årkursnamnet Sigvard.Namnsdag: 25 februari.

Sivert

 • Antal män 2 530 st (665 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 25 februari
 • Andra stavningar Siewert Siwert

Betydelse:

Sivert, Siwert, Siewert är ett mansnamn, en mindre vanlig variant av Sigvard, vilket gör att de delar namnsdag. Sivert har använts i Sverige sedan 1500-talet, men då med stavningen Sifuert. Namnet är ovanligt bland de yngre. Nästa alla bärare är över 50 år.

Kalender 2021<>25 Februari,,Grapefruktens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+5 °C Vind 8,0 m/s Soluppgång 07:03 Solnedgång 17:05 Dagens längd 10 h 2 min.

Dagens fakta 24 Februari.

Dagens namn

Mats

 • Antal män 64 518 st (41 209 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 10 st
 • Namnsdag 24 februari

Betydelse:

Mats, Matts, är ett mansnamn som är en svensk kortform av den ursprungliga äldre namnformen Mattias vilken har grekiskt ursprung, som i sin tur härstammar från hebreiska namnen (Mattitjahu) eller (Mattitja), med betydelsen ”Guds gåva”.Formen Mats har förekommit i Sverige sedan slutet av 1400-talet. Mats var ett modenamn på 1950- och 1960-talet och var på sin popularitetstopp bland de 10 vanligaste namnen. Därefter började det konkureras ut av Mattias som i slutet av 1980-talet hade nått samma höjder som Mats tidigare haft.

Mattias

 • Antal män 49 862 st (30 199 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 10 st
 • Namnsdag 24 februari
 • Andra stavningar Mathias Matias Matthias
 • Vanliga smeknamn Matte

Betydelse:

Mattias (alternativt Mathias eller Matthias) är mansnamn med grekiskt ursprung, Mattias, som i sin tur är en grekisk form av de hebreiska namnen (Mattitjahu) eller (Mattitja), med betydelsen ”Guds gåva”. Namnet är känt i Sverige sedan 1200-talet och finns också i en mer försvenskad version, Mats. Tidigare var Mathias ett ovanligt namn, men på 1970-talet 1970- och 1980-talet blev det ett modenamn och var i slutet av 1980-talet nästan ett av de 10 vanligaste pojknamnen.

Kalender 2021<>24 Februari,,Sverigefinnarnas dag *
Internationella EBM-dagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1 °C Vind 4,8 m/s Soluppgång 07:06 Solnedgång 17:02 Dagens längd 9 h 56 min.

Dagens fakta 23 Februari.

Dagens namn

Torsten

 • Antal män 14 314 st (3 699 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 2 st
 • Namnsdag 23 februari
 • Vanliga smeknamn Totte

Betydelse:

Torsten är ett fornnordiskt mansnamn sammansatt av guden Tor och ordet sten. Namnet kan betyda antingen hårdför eller åskvigg. Torsten är ett av de namn som blev populära på 1800-talet då en av karaktärerna i Esaias Tegnérs Frithiofs saga bär namnet. De senaste decennierna har namnet mest förekommit som andranamn.

Torun

 • Antal kvinnor 390 st (249 tilltalsnamn)
 • Antal män 18 st (16 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 23 februari

Betydelse:

Torun är ett gammalt nordiskt kvinnonamn som förekommer på runstenar. Första delen av namnet syftar på Tor, en asagud enligt nordisk mytologi. Den andra delen består av namnelementet -unn vilket anses vara bildat av verbet ”unna” i betydelsen ”älska”. Torun betyder alltså ”Tors älskling”. Namnet är mycket ovanligt, och endast några enstaka flickor i varje årskull får namnet som tilltalsnamn.

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1 °C Vind 3,5 m/s Soluppgång 07:09 Solnedgång 16:59 Dagens längd 9 h 50 min.

Dagens fakta 22 Februari.

Dagens namn

Pia

 • Antal kvinnor 23 250 st (16 880 tilltalsnamn)
 • Antal män 3 st
 • Namnsdag 22 februari

Betydelse:

Kvinnonamnet Pia kommer från latinets pius som betyder ”from/den fromme”. Pia var ett modenamn på 1950- och 1960-talet.Äldsta belägg i Sverige, år 1848.
Det sägs att namnet Pia härstammar från påven Pius, men frågan är varför namnet i så fall bara skulle vara vanligt i Sverige som är protestantiskt och inte i katolska länder som Italien. En bidragande orsak till namnets popularitet i Sverige var när det kända skådespelerskan Ingrid Bergman döpte sin äldsta dotter till Pia.Pia betyder ”den tysta” på fornsvenskan.

Kalender 2021<>22 Februari,,Alla scouters dag *
Internationella brottsofferdagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+0 °C Vind 3,9 m/s Soluppgång 07:12 Solnedgång 16:57 Dagens längd 9 h 45 min.

Dagens fakta 21 Februari.

Dagens namn

Hilding

 • Antal män 5 155 st (813 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 2 st
 • Namnsdag 21 februari
 • Vanliga smeknamn Hidde

Betydelse:

Hilding är ett mansnamn med fornnordiskt ursprung, bildat av hildingr ”hövding”. Namnet fick plats i almanackan den 21 februari år 1901 eftersom det påminde om Hilarius, ett okänt helgon som fanns på denna dagen tidigare. Namnet blev mycket populärt efter Esaias Tegnér ”Frithiofs saga”, där fosterfadern hette Hilding. Även en av bagarna i barnprogrammet Tårtan hette Hilding, vilket dock inte ledde till någon ökning av namnets popularitet.

Kalender 2021<>21 Februari,Internationella dagen för modersmål *
Fondvalsdagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+3 °C Vind 1,0 m/s Soluppgång 07:15 Solnedgång 16:54 Dagens längd 9 h 39 min.

Dagens fakta 20 Februari.

Dagens namn

Vivianne

 • Antal kvinnor 2 766 st (1 020 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 20 februari

Betydelse:

Vivianne är ett kvinnonamn med latinskt ursprung; vivus – levande. Namnet har aldrig varit särskilt vanligt i Sverige och har fått byta namnsdagsplats vid flera tillfällen, bland de yngsta är namnet mycket ovanligt. Namnet hade dock en viss popularitet på 40- och 50-talen.

Kalender 2021<>20 Februari,,Världsdagen för social rättvisa *
Slarvighetens dag *,,Internationella piprökardagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+1 °C Vind 4,4 m/s Soluppgång 07:17 Solnedgång 16:51 Dagens längd 9 h 34 min.

Dagens fakta 19 Februari.

Dagens namn

Ella

 • Antal kvinnor 22 013 st (15 950 tilltalsnamn)
 • Antal män 5 st
 • Namnsdag 19 februari

Betydelse:

Kvinnonamnet Ella har många ursprung. Det kan ses som en kortform av ”Gabriella”, ”Eleonora”, ”Daniella” eller ”Elisabet”. Men också varianter av namnen ”Elin” och ”Ellen”.Ella var ett vanligt namn i Sverige från sekelskiftet fram till 1940-talet. Men eftersom det aldrig var något riktigt popnamn blev det heller inte omodernt i de följande generationerna.
Under 1990-talet började en ny uppgång och Ella är nu ett av de 70 vanligaste tilltalsnamnen. Antalet som fick Ella som tilltalsnamn varje år tiofaldigades under 1990-talet.Namnet har flera olika betydelser, beroende på språkbakgrund.Germanska; Inom de germanska språken kan namnet vara en variation av namnen ”Adla” eller ”Edla”, som båda betyder ”ädel”.
Engelska; Inom Engelskan på 1800-talet är namnet en förkortning av namn som ”Eleanor” eller ”Ellen”.
Hebreiska; På Hebreiska betyder Ella gudinna (el betyder gud). Det är även namnet på pistaschträdsläktet.Som kortform av ”Gabriella” är det en feminin variant av namnet Gabriel – ”Herrens kämpe”.
Grekiska; Inom grekiskan, så är namnet ”Ella” en variant på ordet ”ele”, som betyder både ”Strålande”, ”Lysande”, ”Fackla” och ”Ljus”.

Gabriella

 • Antal kvinnor 11 996 st (6 046 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 19 februari
 • Vanliga smeknamn Bagriella Bella Gab Gabbe Gabber Gabbi Gabi Gabsan Gabson Gabster

Betydelse:

Kvinnonamnet Gabriella är den feminina formen av Gabriel som är ett hebreiskt namn med betydelsen ”Guds kämpe”. Vanliga smeknamn

Kalender 2021<>19 Februari Knäckebrödets dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-2 °C Vind 4,6 m/s Soluppgång 07:20 Solnedgång 16:49 Dagens längd 9 h 29 min.

Dagens fakta 18 Februari.

Dagens namn

Frida

 • Antal kvinnor 30 561 st (21 641 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 18 februari

Betydelse:

Kvinnonamnet Frida är ett fornnordiskt namn som betyder ”den vackra” och ”den älskade”. Kan även vara en kortform av tyska namn som Frideborg, Alfrida, Elfrida och Valfrida.Frida (Farida) på arabiska betyder unik.
Det äldsta belägget i Sverige är från år 1388. Under 1980-talet och första halvan 1990-talet upplevde namnet en modevåg. Som bäst låg Frida på 10:e plats på topplistan (1993). Numera är tendensen något avtagande.

Fritiof

 • Antal män 1 001 st (127 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 18 februari
 • Andra stavningar Fritjof

Betydelse:

Fritiof eller Fritjof är ett mansnamn som kan tolkas på två sätt, antingen som ”fridstörare” eller ”fridens tjänare” beroende om man ser tjof som ”tjuv” eller som engelskans theow ”tjänare”.Fritjof är den äldre stavningen av namnet. I svenska almanackan användes denna stavning under åren 1901-1992, men därefter ändrades den till Fritiof (från 2001 den 18 februari). Namnet blev mycket modernt under mitten av 1800-talet, efter att Esaias Tegnérs Frithiofs saga kommit ut 1825. Under större delan av 1900-talet har namnet varit relativt ovanligt.

Kalender 2021<>18 Februari,,Fotens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-6 °C Vind 3,8 m/s Soluppgång 07:23 Solnedgång 16:46 Dagens längd 9 h 23 min.

Dagens fakta 17 Februari.

Dagens namn

Alexandra

 • Antal kvinnor 27 885 st (13 098 tilltalsnamn)
 • Antal män 27 st (12 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 17 februari
 • Vanliga smeknamn Alex Alle Sandra Sasha

Betydelse:

Alexandra är ett kvinnonamn, en feminin form av Alexander, som är grekiskt och bildat av två ord som betyder ”försvara” och ”man” (människornas försvarare).Under 1980-talet och början av 1990-talet var Alexandra ett stort modenamn. Som bäst, 1990, var Alexandra det 28:e vanligaste tilltalsnamnet för flickor.Karl XV:s gemål Lovisa hette också Alexandra. Sandra och Sasha är ett smeknamn till Alexandra. Alex och Alle är ett ännu populärare smeknamn. Alexandra är ett adligt namn.

Sandra

 • Antal kvinnor 30 880 st (24 966 tilltalsnamn)
 • Antal män 9 st
 • Namnsdag 17 februari
 • Vanliga smeknamn Sandy

Betydelse:

Kvinnonamnet Sandra är en kortform av Alexandra. Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Namnet var 1980-talets största modenamn. Sandra betyder ”människornas hjälpare”. Betydelsen förknippas oftast med betydelse som namnet Pontus har (krigare och hjälte), namnet Sandra betyder hjältinna!Namnet har även länge varit förknippat med Ölgudinnan från Grekland,På drygt 10 år gick namnet från ingenstans till plats nummer 6 på listan. Därefter har populariteten avtagit igen.
Majoriteten av de som heter Sandra är under 30 år.

Kalender 2021<>17 Februari,,Askonsdagen

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-4 °C Vind 7,1 m/s Soluppgång 07:26 Solnedgång 16:43 Dagens längd 9 h 17 min.

Dagens fakta 16 Februari.

Dagens namn

Julia

 • Antal kvinnor 40 308 st (30 070 tilltalsnamn)
 • Antal män 24 st (10 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 16 februari
 • Vanliga smeknamn Jullan

Betydelse:

Julia är ett latinskt kvinnonamn som härstammar från det romerska släktbundna personnamnet Gulius, som härleds från det grekiska ordet ioulo, vilket är ett alternativt namn på Demeter som betyder Moderjord. Namnet bars ursprungligen endast av medlemmar av gens Julia. Namnet, som har använts i Turkiet sedan i början av 1700-talet, hör nu bland de allra mest populära under 1300-talet, och 2000-talet.Namnet är en kvinnlig form av Julius och betyder ”ungdomlig”.En person med detta namn har en kort omnämnande i Nya testamentet. Det bars av ett fåtal tidiga helgon och martyrer, bland annat skyddshelgon Korsika. Shakespeare använde namnet i sin komedi ”de två herrarna från Verona” (1594). Det har varit vanligt som ett givna namn i den engelsktalande världen sedan 1800-talet.

Julius

 • Antal män 6 986 st (2 817 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 6 st
 • Namnsdag 16 februari
 • Vanliga smeknamn Julle

Betydelse:

Julius är ett latinskt mansnamn som härstammar från det romerska släktbundna personnamnet (Hjälte, Arier) Iiulius senare Giolio, som härleds från det grekiska ordet ioulo som är ett alternativt namn på Demeter och vars uttydelse är omtvistad. Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1500-talet. Namnet ökar nu i popularitet efter att länge ansetts som föråldrat.

Kalender 2021<>16 Februari,,Fettisdagen
Internationella pannkaksdagen

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-6 °C Vind 4,9 m/s Soluppgång 07:29 Solnedgång 16:41 Dagens längd 9 h 12 min.

Dagens fakta 15 Februari.

Dagens namn

Sigfrid

 • Antal män 3 098 st (146 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 6 st
 • Namnsdag 15 februari
 • Andra stavningar Siegfrid Siegfried
 • Vanliga smeknamn Sigge

Betydelse:

Sigfrid, germanska språk germanskt mansnamn, och bildat av två ord som betyder seger och fred. Jämför Siegfried, Sigurd. Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan 1200-talet. Sankt Sigfrid etablerade kristendomen i Växjö. Hans tre medhjälpare och systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman halshöggs av den hedniska befolkningen under Sigfrids frånvaro. När han återvände till platsen vid sjön där vägarna möts, Vägsjö, fick han till sin fasa se sina vänners huvuden flyta på sjöns yta. Sigfrid räddade deras kvarlevor och de tre gravsattes i mittskeppet på Växjö domkyrka.

Kalender 2021<>15 Februari,,Internationella barncancerdagen *
Geléhallonens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-3 °C Vind 2,8 m/s Soluppgång 07:32 Solnedgång 16:38 Dagens längd 9 h 6 min.

Dagens fakta 13 Februari.

Dagens namn

Agne

 • Antal män 3 895 st (1 069 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 89 st (84 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 13 februari

Betydelse:

Agne är ett fornnordiskt mansnamn som är sammansatt av orden agh ”egg, spets” eller möjligen agi som betyder ”oro, fruktan” och ny som betyder ”ny, ung”. Namnet började användas igen på 1800-talet då man vurmade för vikingatiden. Det finns relativt många män mellan 50 och 70 år som heter Agne (år 2006), men bland de yngre är namnet ovanligt.

Ove

 • Antal män 30 115 st (8 281 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 4 st
 • Namnsdag 13 februari
 • Andra stavningar Owe

Betydelse:

Ove, eller Owe, är ett mansnamn med Danmark danskt ursprung och användes fram till 1800-talet främst i Skåne, men blev sedan vanligt i hela Sverige. Namnets betydelse är omtvistat, i Danmark menar man att det har samma ursprung som Åge/Åke, medan man i Sverige oftast hävdar att det har sitt ursprung i det fornnordiska Agh – egg, men det kan även ha sitt ursprung i ordet agi- oro, fruktan. Ove var ett modenamn på 1940-talet, och idag får knappt några barn namnet annat än som andranamn.Ove är även en karaktär i den populära tv-serien Solsidan på tv4 spelad av Henrik Dorsin.

Kalender 2021<>13 Februari,Världsradiodagen *
Tandborstbytardagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

-5 °C Vind 5,7 m/s Soluppgång 07:37 Solnedgång 16:32 Dagens längd 8 h 55 min.