Dagens fakta 16 Januari.

Dagens namn

Hjalmar

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: 75 
Antal män med namnet i Sverige: 9334
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 0

Namnsdag: 16 Januari

Betydelse Hjalmar

Mansnamnet Hjalmar är ett namn av isländskt ursprung och betyder ”hjälmprydd soldat” eller ”den hjälmprydde krigaren”.

Hjalmar var ett populärt förnamn runt förra sekelskiftet men var därefter mycket ovanligt i flera decennier. År 2008 var Hjalmar nr 95 av namn för nyfödda pojkar.

Helmer

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal män med namnet i Sverige: 4406
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 2

Namnsdag: 16 Januari

Betydelse Helmer

Mansnamnet Helmer (1639) kommer ifrån forntyskans namn Heilmar, som är sammansatt av ord som betydet ”lycka” och ”beröm”(enl. bl.à Nämnden för svensk språkvård, 1963 och Du ska heta…. av A-S Topelius 1977) Senare kom namnet Hjalmar (1781) som betyder ”hjälmbärare” eller ”den som bär hjälm”.Namnet var populärt kring förra sekelskiftet, men har under större delen av 1900-talet varit ovanligt. Trenden är dock just nu uppåtgående. Den 31 december 2005 fanns det totalt 5 100 personer i Sverige med namnet, varav 622 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 62 pojkar namnet, varav 16 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 16 januari (1901–2000: 10 oktober).

LOKALT VÄDER I SUNNERSTA

Klart och uppehållsväder

-13 °C Vind 1,0 m/s Klart och uppehållsväder Känns som -13° Lufttryck 997 hPa Daggpunkt -15° Fuktighe t83.3 % Sikt 10 km Soluppgång 08:34 Solnedgång 15:24 Dagens längd 6 h 50 min.

Dagens fakta 15 Januari.

Dagens namn

Laura

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 5183
Antal män med namnet i Sverige: 4

Namnsdag: 15 Januari

Betydelse Laura

Laura är ett kvinnonamn med latinskt ursprung. Det är en kortform av Laurentia som i sin tur är femininform av Laurentius (namn) Laurentius. En alternativ tolkning är att det kommer från latinska ordet laurus – ”lager” och innebörden skulle vara ”den lagerkrönte”, dvs en segrare då vinnare kröntes med en lagerkrona kring huvudet. Namnet har aldrig varit direkt vanligt som tilltalsnamn. Just nu är trenden dock uppåtgående och namnet tillhör de 150 vanligaste.31 december 2005 fanns det totalt 2 996 personer i Sverige med namnet,varav 1 620 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 86 flickor namnet, varav 58 fick det som tilltalsnamn.Laura är även namnet på en veckotidning som ges ut av Allers förlag.Namnsdag: 15 januari (sedan 1901)Vera Caspary skrev thrillern Laura (1943), vilken filmatiserades med Gene Tierney i titelrollen året efter, se Laura (film 1944).

Lorentz

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal män med namnet i Sverige: 1214
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 2

Namnsdag: 15 Januari

Betydelse Lorentz

Lorentz eller Lorens är ett mansnamn som är en tysk form av det latinskanamnet Laurentius.Namnet är relativt ovanligt, speciellt som tilltalsnamn.31 december 2005 fanns det totalt 1 411 personer i Sverige med namnet Lorentz eller Lorens,varav 248 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 25 pojkar namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 15 januari (sedan 2001, dessförinnan sedan 1986 på 10 augusti)

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

Klart och uppehållsväder

-3 °C Vind 5,6 m/s Klart och uppehållsväder Känns som -9° Daggpunkt-10° Fuktighet 53.7 % Sikt 50 km Soluppgång 08:43 Solnedgång 15:16 Dagens längd 6 h 33 min

Dagens fakta 14 Januari.

Dagens namn

Felix

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: 71 
Antal män med namnet i Sverige: 14146
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 29

Namnsdag: 14 Januari

Betydelse Felix

Felix är ett mansnamn med latinskt ursprung, med betydelsen lycklig. Namnet användes i Skåne redan på 1200-talet. Namnet har varit ett modenamn sedan början på 1990-talet och låg som bäst på 27:e plats på topplistan. Nu är troligtvis kulmen passerad, men namnet är fortfarande relativt vanligt. Den 31 december 2005 fanns det totalt 200 159 personer i Sverige med namnet,varav 7 309 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 541 pojkar namnet, varav 529 fick det som tilltalsnamn.
Felix betyder ”lycklig”, ”den glade”.

Felicia

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: 57 
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 21908
Antal män med namnet i Sverige: 4

Namnsdag: 14 Januari

Betydelse Felicia

Felicia är ett kvinnonamn som kommer av det latinska ordet felicitas ”glädje/lycka”. Den manliga motsvarigheten är Felix.Från att ha varit nästan obefintligt för 25 år sedan blev namnet en stor komet på 1990-talet och är i dag bland de 40 vanligaste. Namnet går att spåra ända till det gamla Persien då Felicia var beteckningen för extra vackra vildkatter. Den 31 december 2005 fanns det totalt 14 859 personer i Sverige med namnet, varav 9 373 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 893 flickor namnet, varav 555 fick det som tilltalsnamn. Den 31 december 2005 fanns det 971 kvinnor i Sverige med det namnet varav 615 med det som tilltalsnamn.Namnsdag: 14 januari (sedan 1986).

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

Klart och uppehållsväder

-7 °C Vind 1,7 m/s Klart och uppehållsväder Känns som -10° Daggpunkt -11° Fuktighet 70.3% Sikt 50 km Soluppgång 08:45 Solnedgång 15:14 Dagens längd 6 h 29 min

Dagens fakta 13 Januari.

Dagens namn

Knut

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal män med namnet i Sverige: 14362
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 51

Namnsdag: 13 Januari

Betydelse Knut

Knut är ett mansnamn med nordiskt ursprung. Vanligtvis tolkas dess betydelse som identiskt med det moderna ordet knut, ibland anges betydelsen vara ”den käcke” eller den frimodige efter ett tyskt ord. Namnet har förekommit som kunganamn både i Sverige och Danmark.Namnet var populärt kring föra sekelskiftet, men användes mer sällan under senare delen av 1900-talet. Dock verkar trenden just nu vara uppåtgående.31 december 2005 fanns det totalt 17 599 personer i Sverige med namnet,varav 8 477 med det som tilltalsnamn.Det fanns samtidigt också 50 kvinnor som hette Knut, och 13 personer hade det som efternamn.År 2003 fick 99 pojkar namnet, varav 12 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 13 januari sedan slutet av 1600-talet, till minne av danske kungen Knut den helige. Tidigare förekom namnet 7 januari (till åminnelse av danske fursten och helgonet Knut Lavard) och även 10 juli (se Canutus).

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

Mulet, men troligen uppehåll

-3 °C Vind 2,0 m/s Mulet, men troligen uppehåll Känns som -6° Daggpunkt -6° Fuktighet 81.5% Sikt 50 km Soluppgång 08:46 Solnedgång 15:12 Dagens längd 6 h 26 min.

Dagens fakta 12 Januari.

Dagens namn

Frideborg

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 2004
Antal män med namnet i Sverige: 1

Namnsdag: 12 Januari

Betydelse Frideborg

Frideborg är ett kvinnonamn med tyskt ursprung, bildat av fridu ”fred” och burg ”beskydd”. Namnet var populärt i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet, men som tilltalsnamn är det ändå ovanligt idag, speciellt bland de yngsta. Den 31 december 2008 fanns det totalt 3 461 personer i Sverige med namnet,varav 162 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 9 flickor namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Fridolf

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal män med namnet i Sverige: 447
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 0

Namnsdag: 12 Januari

Betydelse Fridolf

Fridolf är ett mansnamn med tyskt ursprung. Bildat av fridu ”fred” och wolf ”varg”. En äldre alternativ stavning är Fridulf. Namnet har använts i Sverige sedan 1700-talet och fanns då i almanackan. Det återinfördes 1986 men är ganska ovanligt, speciellt som tilltalsnamn. Den 31 december 2005 fanns det totalt 643 personer i Sverige med namnet, varav 85 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 13 pojkar namnet, varav 5 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 12 januari (sedan 1986)

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

Mulet, men troligen uppehåll

+1 °C Vind 3,5 m/s Mulet, men troligen uppehåll Känns som -3° Daggpunkt -5° Fuktighet 66.2% Sikt 50 km Soluppgång 08:48 Solnedgång 15:09 Dagens längd 6 h 21 min.

Dagens fakta 11 Januari.

Dagens namn

Jan

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal män med namnet i Sverige: 128006
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 100

Betydelse Jan

Jan är en kortform för Janus, namnet på en romersk gud. Janus har också gett namn till månaden januari. Jan är ett mansnamn med tyskt ursprung som använts i Sverige sedan 1600-talet. Namnet var från början en kortform av Johannes som betyder ”herren är nådig” eller ”Gud har förbarmat sig”. Det kan också vara ett smeknamn för Janice eller Janet som kvinnonamn, eller ett hebreiskt kvinnonamn som betyder ”Guds gåva” eller ”Gud är nådig”.På 1940-talet var namnet ett modenamn. Namnet används ofta i dubbelnamn som Jan-Erik eller Jan-Ove. Personer som heter Jan kan även kallas Janne.Namnsdag: 11 januari, (1986-1992: 20 september, 1993-2000: 24 juni).

Jannike

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 619
Antal män med namnet i Sverige: 0

Betydelse Jannike

Jannike eller Jannicke, är ett kvinnonamn som är en smekform av Jane, Janna, Johanna eller andra femininformer av John, Jan, Johan och liknande. Alla dessa kommer ursrungligen från Johannes.Jannike upplevde en viss popularitetsvåg under 1980-talet, och betyder underbar och atraherande kvinna, då det liknande namnet Jannika kom med i almanackan, men denna har nu ebbat ut och namnet är nu på väg nedför på topplistan. Totalt sett är namnet inte så vanligt.31 december 2005 fanns det totalt 788 personer i Sverige med namnet Jannike eller Jannicke,varav 633 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 4 flickor namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 11 januari (sedan 2001)

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

Klart och uppehållsväder

-1 °C Vind 2,2 m/s Klart och uppehållsväder Känns som -4° Daggpunkt -2° Fuktighet 92.8% Sikt 50 km Soluppgång 08:49 Solnedgång 15:07 Dagens längd 6 h 18 min.

Dagens fakta 10 Januari.

Dagens namn

Sigurd

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal män med namnet i Sverige: 4931
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 1

Namnsdag: 10 Januari

Betydelse Sigurd

Sigurd är ett mansnamn med norden nordiskt ursprung. Bildat av stammen i seger och efterleden vard – väktare. Namnet var relativt vanligt på 1920- och 1930-talen, men förekommer sparsamt bland yngre. Just nu får några enstaka pojkar i varje årskull namnet som tilltalsnamn.31 december 2007 fanns det totalt 6482 personer i Sverige med namnet,varav 917 med det som tilltalsnamn. År 2008 fick 4 pojkar Sigurd som tilltalsnamn. Namnsdag: 10 januari (sedan 1901 års namnsdagslängd).

Sigbritt

Populäritet idag: Oförändrad  
Placering på namntoppen 2017: Inte i topp 100 
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 1440
Antal män med namnet i Sverige: 0

Namnsdag: 10 Januari

Betydelse Sigbritt

Sigbritt är ett kvinnonamn med Danmark danskt och tidigare Nederländerna nederländskt ursprung. Bildat av sigu – seger och beraht – strålande, ljus. Namnet var ganska vanligt på 1920- och 1930-talet, men förekommer nästan inte alls bland dagens yngsta.31 december 2005 fanns det totalt 1 889 personer i Sverige med namnet Sigbrittvarav 1 036 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 1 flicka namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 10 januari (sedan 2001 års namnsdagslängd, tidigare 15 februari).

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

Mest klart och uppehåll

-12 °C Vind 0,6 m/s Mest klart och uppehåll Känns som -12° Daggpunkt-13° Fuktighet 91.4 % Sikt 8 km Soluppgång 08:51 Solnedgång 15:05 Dagens längd 6 h 14 min. 

06:20