Dagens fakta 7 Augusti.

Dagens namn

Denise

 • Antal kvinnor 3 733 st (2 094 tilltalsnamn)
 • Antal män 4 st
 • Namnsdag 7 augusti

Betydelse:

Kvinnonamnet Denise är den feminina formen av Dennis som är ett engelskt namn som kan härledas till det grekiska Dionysos som troligen betyder ”son till Zeus”.Men att vara ”son till Zeus” eller rättare sagt ”dotter till Zeus” är också väldigt bra.Det betyder att man är en person som får många gåvor.Så namnet kan betyda ”dotter till Zeus” eller ”Personen med många gåvor” eller både och. Namnet började användas i någon större utsträckning i Sverige först efter andra världskriget.Det dök upp i den svenska namnsdagslistan år 2001. 31 december 2005 fanns det totalt 3 009 personer i Sverige med namnet varav 1 774 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 100 flickor namnet, varav 61 fick det som tilltalsnamn.Engelsk variant på dansk (dannish) som senare blev ett vanligt namn.

Dennis

 • Antal män 16 892 st (12 481 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 12 st
 • Namnsdag 7 augusti

Betydelse:

Mansnamnet Dennis är ett engelskt namn, som via den franska formen Dénis kan härledas från det latinska namnet Dionysius, vilket betyder ”(vigd) åt Dionysos” och syftar på den grekiska fruktbarhets- och naturguden Dionysos vars namn troligen betyder ”son till Zeus”. Dennis började användas i Sverige i början av 1900-talet men blev riktigt populärt först sedan det kommit in i almanackan på 1980-talet. Dennis används även som efternamn, både i Sverige och utomlands.Namnsdag: 7 augusti, (1986-1992: 23 maj)

Kalender 2020<>Antal temadagar 2020: 810

7 Augusti<> Internationella öldagen

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+17 °C Vind 2,6 m/s Känns som +17° Daggpunkt +16° Fuktighet 94.4% Soluppgång 04:43 Solnedgång 21:07 Dagens längd 16 h 24 min.

Dagens fakta 6 Augusti.

Dagens namn

Alfons

 • Antal män 3 444 st (1 815 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 5 st
 • Namnsdag 6 augusti

Betydelse:

Alfons är ett mansnamn som troligtvis är av forntyskt ursprung med betydelsen ”ädel, upphöjd”. Det har även föreslagits att det skulle kunna härledas till alferna i den fornnordiska mytologin. Namnet spreds av västgoterna till Spanien där det har burits av flera spanska kungar.Namnet Alfons bärs mest av män som är födda före 1930 eller efter 1990. Under de senaste åren ha namnet legat strax utanför 100-i-topp-listan. Den 31 december 2005 fanns det totalt 2 063 personer i Sverige med namnet, varav 701 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 107 pojkar namnet, varav 57 fick det som tilltalsnamn. I Danmark har namnet Alfons varit slanguttryck för hallick. Namnsdag: 6 augusti, (1986-2000: 3 september).

Inez

 • Antal kvinnor 7 439 st (3 489 tilltalsnamn)
 • Antal män 2 st
 • Namnsdag 6 augusti

Betydelse:

Kvinnonamnet Inez, eller Ines är en spansk form av Agnes som betyder den rena, den kyska.Namnet minskar idag. Under 2000-talet har namnet legat mellan plats 100 och 150 på topplistan. Så populärt har det inte varit sedan 1940-talet. 31 december 2005 fanns det totalt 7 780 personer i Sverige med namnet Inez eller Ines varav 4 456 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 137 flickor något av namnen, varav 56 fick det som tilltalsnamn.

Kalender 2020<>6 Augusti,Hiroshimadagen *
Internationella ipa-dagen,Internationella dagen för frisk andedräkt *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+17 °C Vind 4,6 m/s Känns som +16° Daggpunkt +14° Fuktighet 85.2% Soluppgång 04:40 Solnedgång 21:10 Dagens längd 16 h 30 min.

Dagens fakta 5 Augusti.

Dagens namn

Alrik

 • Antal män 1 027 st (172 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 5 augusti

Betydelse:

Mansnamnet Alrik eller Alarik är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen ”allhärskare, den som härskar över allt”. I Ynglingasagan kan man läsa om Erik och Alrik som slog ihjäl varandra med hästbetsel som vapen.
Namnet fick en viss popularitet när det infördes i almanackan 1901, men har under större delen av 1900-talet varit relativt ovanligt. Under 2000-talets första år verkar det som namnet åter igen uppmärksammats och namnet har klättrat uppåt i listorna. Den 31 december 2008 fanns det totalt 1 187 personer i Sverige med namnet, varav 206 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 20 pojkar namnet, varav 8 fick det som tilltalsnamn.

Ulrik

 • Antal män 2 611 st (1 101 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 3 st
 • Namnsdag 5 augusti

Betydelse:

Ulrik är ett mansnamn av tyskt ursprung och sammansatt av två ord som betyder arvegods och mäktig.Namnet har aldrig varit speciellt vanligt, men hade en viss popularitet på 1960- och 1970-talet. De senaste åren har högst några enstaka pojkar i varje årskull fått namnet som tilltalsnamn.31 december 2005 fanns det totalt 2 814 personer i Sverige med namnet,varav 1 099 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 22 pojkar namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 5 augusti (sedan 1901)

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+13 °C Vind 4,4 m/s Känns som +12° Daggpunkt +11° Fuktighet 83.7% Soluppgång 04:38 Solnedgång 21:13 Dagens längd 16 h 35 min.

Dagens fakta 4 Augusti.

Dagens namn

Arne

 • Antal män 56 365 st (11 306 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 3 st
 • Namnsdag 4 augusti

Betydelse:

Arne är ett nordiskt mansnamn som innehåller en tysk ordstam arn- ”örn”. Äldsta belägget i Sverige är en runinskrift från 1000-talet på en sten vid Nora sjö, Södermanland: Ingemar och Arne läto resa denna sten och göra bro efter Stenkel, sin son. Gud hjälpe hans ande. Arne är sedan gamla tider ett vanligt namn i västra och norra Sverige, men även i Finland. Under senare delen av 1900-talet har populariteten avtagit något. Den 31 december 2005 fanns det totalt 74 863 personer i Sverige med namnet Arne, varav 19 696 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 182 pojkar namnet, varav 1 fick det som tilltalsnamn.

Arnold

 • Antal män 4 785 st (652 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 4 augusti

Betydelse:

Mansnamnet Arnold är ett forntyskt namn sammansatt av orden för ”örn” och ”ledare, härskare”.Namnet har alltid varit relativt ovanligt i Sverige, under 1990-talet fick endast 11 pojkar namnet som tilltalsnamn. Den 31 december 2005 fanns det totalt 6 761 personer i Sverige med namnet Arnold, varav 999 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 41 pojkar namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 4 augusti, (1901?1992: 7 augusti).

Kalender 2020<>4 Augusti Alla systrars dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+14 °C Vind 4,0 m/s Känns som +13° Daggpunkt +11° Fuktighet 83.2% Soluppgång 04:35 Solnedgång 21:15 Dagens längd 16 h 40 min.

Dagens fakta 3 Augusti.

Dagens namn

Tage

 • Antal män 13 912 st (4 827 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 5 st
 • Namnsdag 3 augusti

Betydelse:

Tage eller Thage är ett mansnamn med danskt ursprung (Taki). Det kommer ur verbet taka – ”taga” och har ursprungligen använts som binamn med betydelsen ”mottagare”, ”borgensman” (den som övertager). En annan teori säger att det skulle betyda ”uthållig.Namnet har använts i Skåne sedan 1400-talet, men blev inte allmänt spritt i Sverige förrän på 1900-talet. Sin största popularitet hade det fram till och med 1930-talet men blev därefter ovanligt. Efter sekelskiftet har dess frekvens dock på nytt ökat. Det fanns 31 december 2005 totalt 14 581 personer i Sverige med förnamnet Tage, varav 5 608 hade det som tilltalsnamn. 2003 fick 112 pojkar namnet, varav 33 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 3 augusti (sedan 1901)

Kalender 2020<> 3 Augusti Vattenmelonens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+15 °C Vind 5,9 m/s Känns som +14° Daggpunkt +14° Fuktighet 90.8% Soluppgång 04:33 Solnedgång 21:18 Dagens längd 16 h 45 min.

Dagens fakta 2 Augusti.

Dagens namn

Kajsa

 • Antal kvinnor 11 753 st (8 454 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 2 augusti

Betydelse:

Kajsa är ett kvinnonamn, en smeknamnsform för Karin, men det har använts som dopnamn sedan mitten av 1500-talet. Det har alltså samma betydelse som Karin, ”ren, kysk”.Alternativa stavningar är Kaisa, caisa, Kaysa, Cajsa, Caisa, Kajza, Cayza och Caysa. Kajsa var ganska ovanligt fram till för ca 20 år sedan. Sedan slutet på 1980-talet ligger namnet ganska stadigt strax ovanför plats 50 på topplistan. Det finns 11136 kvinnor som har förnamnet Kajsa. Av dessa har 7943 namnet Kajsa som tilltalsnamn/ förstanamn. Motsvarande siffror för några alternativa stavningar är Cajsa 1898/1533, Kaisa 1114/660, Caisa 533/389, Kaysa 10/7, Caysa 6/5. Namnsdag: 2 augusti, (1986-1992: 15 december).

Karin

 • Antal kvinnor 152 599 st (61 553 tilltalsnamn)
 • Antal män 15 st
 • Namnsdag 2 augusti
 • Andra stavningar Carin

Betydelse:

Karin är ett kvinnonamn, en svensk kortform av Katarina (som bildats av ordet katharos som betyder ren, kysk). Det äldsta belägget namnet har i Sverige är från år 1460.Populariteten idag är inte så stor.

Kalender 2020<>2 Augusti Hembygdsgårdarnas dag Världsvänskapsdagen

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+17 °C Vind 3,8 m/s Känns som +16° Daggpunkt +14° Fuktighet 85.7% Soluppgång 04:30 Solnedgång 21:21 Dagens längd 16 h 51 min.

Dagens fakta 1 Augusti.

Dagens namn

Per

 • Antal män 165 026 st (57 125 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 10 st
 • Namnsdag 1 augusti
 • Andra stavningar Pehr Pär
 • Vanliga smeknamn Pelle Perra

Betydelse:

Mansnamnet Per (Pehr, Pär), är en nordisk kortform av Petrus som är en latinsk form av det grekiska namnet Petros, vilket är en översättning av det arameiska namnet Kefas som betyder klippa, även tolkn. norden nordisk kortform av Peter som kommer från det latin latinska namnet Petrus som betyder klippa.Annan etymologisk tolkning: fornnordiska för viktig person eller hövding. Äldsta belägg i Sverige, år 1428. Det har varit ett vanligt namn i Sverige genom tiderna. Per är totalt sett ett mycket vanligt namn, men är just nu inte särskilt populärt och finns inte med på topp hundra listan över namn på nyfödda i Sverige 2005.

Kalender 2020<>1 Augusti Örtens dag Alla flickvänners dag *
Senapens dag,,Hattens dag

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+16 °C Vind 3,0 m/s Känns som +15° Daggpunkt +15° Fuktighet 95% Soluppgång 04:28 Solnedgång 21:23 Dagens längd 16 h 55 min.

Dagens fakta 31 Juli.

Dagens namn

Elin

 • Antal kvinnor 61 767 st (37 154 tilltalsnamn)
 • Antal män 20 st
 • Namnsdag 31 juli

Betydelse:

Elin, namnet kom från Helena som är ett grekiskt namn med betydelsen ?ljus? eller ?strålande?. Namnet är väldigt gammalt. Det svenska helgonet Sankta Elin av Skövde, som även kallas Helena, levde i mitten av 1100-talet och det är från henne som namnet har hamnat i almanackan. Namnet har haft en stadig popularitet under de senaste decennierna. De senaste åren har det varit det näst vanligaste flicknamnet. 31 december 2005 fanns det totalt 55 195 personer i Sverige med namnet,varav 34 477 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1479 flickor namnet, varav 984 fick det som tilltalsnamn. Nu finns det många tusen Elins i världen.

Helena

 • Antal kvinnor 82 091 st (27 299 tilltalsnamn)
 • Antal män 7 st
 • Namnsdag 31 juli

Betydelse:

Kvinnonamnet Helena kommer från det grekiska ordet för strålande,lysande eller fackla. Tidigast förknippad med namnet är Sköna Helena som var gift med kung Menelaos av Sparta.Helena kommer också från namnet Hel, som är underjordens eller dödens gudinna enligt fornnordisk mytologi.
När namnet infördes i den svenska almanackan på den 18 augusti, var det för att fira minnet av Sankta Helena som var mor till den romerska kejsaren Konstantin den store. Kortformer av namnet är Lena (namn) Lena, Ellen och Elin. Andra varianter är Helene och Elena.Namnet var mycket vanligt på 1970-talet, men har sedan dalat i popularitet.Totalt fanns 31 december 2005 82 937 personer i Sverige med namnet Helena varav 27 321 med det som tilltalsnamn.År 2003 fick 551 flickor namnet, varav 31 fick det som tilltalsnamn. Namnsdag: 31 juli, (1901-2000: 18 augusti).

Kalender 2020<>31 Juli Systemadministratörens dag
Dagen för ovanliga instrument *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+15 °C Vind 8,8 m/s Känns som +13° Daggpunkt +14° Fuktighet 90.2% Soluppgång 04:25 Solnedgång 21:26 Dagens längd 17 h 1 min.

Dagens fakta 30 Juli.

Dagens namn

Algot

 • Antal män 5 303 st (2 099 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 30 juli

Betydelse:

Mansnamnet Algot är ett fornnordiskt namn med oklar betydelse. Kanske kan det härledas till goter eller götar och betyda ”den ädle goten”. Algot avtog i popularitet efter 1950-talet men har åter blivit populärt under 1990-talet. Det finns just nu 4679 män som har förnamnet Algot. Av dessa har 832 namnet Algot som tilltalsnamn/förstanamn. År 2008 fick 107 pojkar namnet som tilltalsnamn. 

Kalender 2020<>30 Juli Internationella dagen mot trafficking av personer * Världsbroderidagen * Pocketbokens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+14 °C Vind 2,3 m/s Känns som +14° Daggpunkt +12° Fuktighet 88.9% Soluppgång 04:23 Solnedgång 21:28 Dagens längd 17 h 5 min.

Dagens fakta 29 Juli.

Dagens namn

Olof

 • Antal män 111 719 st (11 140 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 8 st
 • Namnsdag 29 juli
 • Andra stavningar Olov
 • Vanliga smeknamn Olle

Betydelse:

Olof, nordiskt mansnamn med betydelsen ”förfader” och ”ättling”. Namnet förekommer i olika former i hela det nordiska språkområdet, enligt vissa delar det ursprung med Leif via grundformen Oleifr. Varianter inkluderar Ola (norsk, svensk kortform), Ole (norsk, dansk kortform), Olov, Olaf eller Olav (norsk, isländsk grundform) samt familjärformen Olle. Latiniserat till Olaus eller Olavus. Namnet är känt i Sverige sedan 1000-talet.Olof Skötkonung, född omkring 980, död sannolikt under vintern 1021-1022, var kung av Sverige cirka 995-1022. Han var den förste sveakung som döptes och förblev kristen. Olof Skötkonung var dessutom först med att prägla mynt i Sverige.
I Norge är Olav ett traditionellt kunganamn. Mest känd var Olaf den helige.

Kalender 2020<>29 Juli Internationella tigerdagen * Lasagnens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+14 °C Vind 6,9 m/s Känns som +12° Daggpunkt +12° Fuktighet 88.3% Soluppgång 04:20 Solnedgång 21:31 Dagens längd 17 h 11 min.

Dagens fakta 28 Juli.

Dagens namn

Botvid

 • Antal män 168 st (31 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 28 juli

Betydelse:

Mansnamnet Botvid är ett fornnordiskt som kanske betyder ”den som skogen/träden botar/vårdar”. Namnet är ett svenskt helgonnamn, och Sankt Botvid är Södertörns skyddshelgon. Sankt Botvid blev enligt legenden kristnad på en handelsfärd till England, och dödad av en slav som han friköpt ca år 1080. Namnet är ovanigt i Sverige. Sedan 1950-talet har endast några enstaka personerper år fått namnet.31 december 2005 fanns det totalt 201 personer i Sverige med namnet,varav 26 med det som tilltalsnamn.År 2017 fick 1 pojke namnet som tilltalsnamn.Namnsdag: 28 juli, (1986-1992: 4 december, 1993-2000: 5 juni).Kategori: Mansnamn.

Seved

 • Antal män 728 st (133 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 28 juli

Betydelse:

Mansnamnet Seved är en variant av den äldre formen Sigvid som är bildat två ord som betyder seger och träd. Namnet plockades in i almanackan 1901 tillsammans med en rad av andra gamla nordiska namn men blev aldrig någon riktig succé. Namnet har aldrig varit vanligt. De senaste årtiondena har endast några fåtal pojkar i varje årskullfått namnet som andranamn men 2008 fick en pojke Seved som tilltalsnamn. 31 december 2007 fanns det totalt 901 personer i Sverige med namnet Seved eller Sewed varav 204 med det som tilltalsnamn. En sidoform är Seve. Namnsdag: 28 juli, (1901-1992: 22 oktober).

Kalender 2020<>28 Juli Jakttornets dag * Världshepatitdagen *
Alla föräldrars dag

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+16 °C Vind 1,3 m/s Känns som +16° Daggpunkt +13° Fuktighet 85.6% Soluppgång 04:18 Solnedgång 21:33 Dagens längd 17 h 15 min.

Dagens fakta 27 Juli.

Dagens namn

Marta

 • Antal kvinnor 4 773 st (2 559 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 27 juli

Betydelse:

Kvinnonamnet Marta eller Martha är ett bibliskt (Luk 10 och Joh 11) namn med betydelsen husfru. Namnet kommer från det araméiska ordet marta (kvinna). Namnet kan också ha synonymen till husfru som är Härskarinna.Marta var riktigt populärt efter förra sekelskiftet men har inte blivit direkt vanligt i de yngre generationerna. De senaste åren har det dock ökat en aning. Det finns i Sverige 4932 kvinnor som har förnamnet Marta. Av dessa har 2782 namnet Marta som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 59 flickor namnet, varav 9 fick det som tilltalsnamn.

Kalender 2020<>27 Juli Sjusovardagen * Gå på styltor-dagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+16 °C Vind 5,9 m/s Känns som +15° Daggpunkt +15° Fuktighet 93.8% Soluppgång 04:16 Solnedgång 21:36 Dagens längd 17 h 20 min.

Dagens fakta 26 Juli.

Dagens namn

Jasmine

 • Antal kvinnor 4 913 st (3 022 tilltalsnamn)
 • Antal män 6 st
 • Namnsdag 26 juli

Betydelse:

Jasmine är en blomma och en blek nyans av gul färg.
Det är ifrån persiskt och gammalt franskt ursprung. Namnet uttalas JAZ-min, Jaz-meen eller med sje-ljud i början. Det är ett internationellt namn som är vanligt i Australien, Canada, USA, England, Sverige, Mellanöstern, Nordafrika och Frankrike. Namnet blev ett stort genombrott efter Disney filmen ”Aladdin” ifrån 1992.Man kan stava detta namn på många olika sätt, till exempel Jasmine (svensk stavning), Jasmin, Jazmine, Yasmin, Yasmine, Yazmine, Yasmina eller Chasmine.

Jesper

 • Antal män 21 170 st (17 448 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 10 st
 • Namnsdag 26 juli

Betydelse:

Jesper, mansnamn, är en nordisk ombildning av Jasper (tysk sidoform till Caspar (se Kasper)), som betyder ”kejsare” eller ”hav”. Vissa tror att det skall betyda skattmästare då man tror att Kasper är en tysk form av Caesar. Inga källor bekräftar dock detta. Betydelsen av namnet är omtvistat.
De senaste 20 åren har Jesper förvandlats från ett ovanligt namn till ett av de allra vanligaste. 1994 nådde Jesper 20-i-topp och kulmen nådde 1995 då namnet blev nummer 14 på topplistan. Bland män över 30 år är namnet inte ett av de 250 vanligaste. 31 december 2005 fanns det totalt 19 479 personer i Sverige med namnet, varav 16 404 med det som tilltalsnamn, vilket motsvarar ca 0,5% av Sveriges manliga befolkning. År 2001 fick 427 pojkar namnet, varav 340 fick det som tilltalsnamn.Jesper är ett väldigt vanligt namn i Danmark där 34 542 personer 2007 hade Jesper som tilltalsnamn. Det motsvarar hela 1,3% av Danmarks manliga befolkning.

Kalender 2020<>26 Juli Bellmandagen * Esperantodagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+14 °C Vind 4,0 m/s Känns som +13° Daggpunkt +11° Fuktighet 80% Soluppgång 04:13 Solnedgång 21:38 Dagens längd 17 h 25 min.

Dagens fakta 25 Juli.

Dagens namn

Jakob

 • Antal män 14 929 st (10 393 tilltalsnamn)
 • Antal kvinnor 30 st
 • Namnsdag 25 juli
 • Andra stavningar Jacob
 • Vanliga smeknamn Jacke

Betydelse:

Jakob, Jacob, är ett mansnamn av hebreiskt ursprung. Betydelsen är omstridd, en teori är att det betyder ”må han skydda”. Andra betydelser kan var ”Han som griper om hälen” syftande på att Esau och Jakob var tvillingar och Jakob född som nummer två. Det kan också betyda ”tvilling”. Tidigare dominerade i Sverige stavningen med ”k”, men bland de yngre är det ganska jämnt mellan Jakob och Jacob.
Jakob har ökat snabbt i popularitet sedan 1970-talet och är i dag ett av de vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. 1995 nådde Jakob en plats bland de 25 vanligaste tilltalsnamnen och de senaste åren har det legat på en plats runt 10. Namnet var också relativt populärt under 1900-talets början.

Kalender 2020<>25 Juli Trä nålen-dagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+13 °C Vind 6,0 m/s Känns som +10° Daggpunkt +9° Fuktighet 81.4% Soluppgång 04:11 Solnedgång 21:41 Dagens längd 17 h 30 min.

Hur skiljer sig dagarna i längd i vårt avlånga land.

Malmö<>Soluppgång 05:02 Solnedgång 21:25 Dagens längd 16 h 23 min.

Sundsvall<>Soluppgång 03:56 Solnedgång 21:57 Dagens längd 18 h 1 min.

Kiruna<>Soluppgång 02:22 Solnedgång 23:05 Dagens längd 20 h 43 min.

Dagens fakta 24 Juli.

Dagens namn

Kerstin

 • Antal kvinnor 83 106 st (48 868 tilltalsnamn)
 • Antal män 3 st
 • Namnsdag 24 juli

Betydelse:

Kerstin är ett kvinnonamn och en gammal svensk form av det latinska namnet Kristina, egentligen Christiania, som betyder den kristna. Namnet har i olika stavningsvarianter (Kirstin, Kierstin, Kersti etc.) och har använts i Sverige sedan 1500-talet. Äldsta belägg i Sverige, år 1535. Det var mycket vanligt bland de nyfödda från 1930-talet fram till 1950-talet och därför ganska ovanligt som tilltalsnamn bland de yngre idag. I klassresekvarteren Landala och Guldheden i Göteborg fick namnet dock en uppsving under 80-talet i samband med framväxten av en nymodern kvinnorörelse inspirerad av vår första riksdagskvinna – den s k Hesselgren-effekten.
31 december 2005 fanns det totalt 94 772 personer i Sverige med namnet,varav 62 716 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 290 flickor namnet, varav 29 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 24 juli, (1993-2000: 10 juni).

Kristina

 • Antal kvinnor 167 675 st (26 717 tilltalsnamn)
 • Antal män 3 st
 • Namnsdag 24 juli
 • Andra stavningar Christina
 • Vanliga smeknamn Kina

Betydelse:

Kristina eller Christina är ett kvinnonamn, feminin form av Kristian och namn på flera svenska drottningar. Kristina betyder ”den kristna” och beskyddaren. Se även Kristin.
Namnet var som populärast på 1940- och 1950-talet men är fortfarande ett relativt vanligt namn.

Kalender 2020<>24 Juli Internationella BDSM-dagen *
Drive-thru dagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+12 °C Vind 7,1 m/s Känns som +10° Daggpunkt +5° Fuktighet 61.8% Soluppgång 04:08 Solnedgång 21:43 Dagens längd 17 h 35 min.

Dagens fakta 3 Juli.

Dagens namn

Emma

 • Antal kvinnor 75 436 st (50 299 tilltalsnamn)
 • Antal män 23 st (17 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 23 juli

Betydelse:

Emma är ett kvinnonamn av tyskt ursprung, från början ett smeknamn för namn på Erm(in)- Emerentia = ”stor, väldig, hel, universell”, senare även smeknamn för Emilia. Emma är just nu ett av de populäraste flicknamnen. Sedan början på 1990-talet har namnet legat på första eller andra plats på topp-listan varje år. I de äldre generationerna är Emma inte ens med bland de 1000 vanligaste namnen. Under slutet av 1800-talet var Emma däremot också mycket populärt, och 1875 var Emma det åttonde vanligaste förnamnet. Det finns 68492 kvinnor som har förnamnet Emma. Av dessa har 46384 namnet Emma som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 1 813 flickor namnet, varav 1 349 fick det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2008 var det det vanligaste namnet i sverige.
Emma betyder den värdiga, heliga, fantastiska, underbara och vackra.

Emmy

 • Antal kvinnor 7 109 st (4 295 tilltalsnamn)
 • Antal män 5 st
 • Namnsdag 23 juli

Betydelse:

Emmy är ett kvinnonamn av engelskt ursprung. År 2005 hette 5849 kvinnor Emmy. Av dem hade 3517 namnet som tilltalsnamn. Namnet Emmy kan betyda ihärdig eller flitig. Emmy kan dessutom vara ett smeknamn för Emma eller Emelie. Emmy togs 2001 bort från namnsdagskalendern men är nu från och med 2015 tillbaka på sitt gamla datum 23 juli tillsammans med Emma.

Kalender 2020<>23 Juli Varmkorvens dag *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+12 °C Vind 11,6 m/s Känns som +8° Daggpunkt +7° Fuktighet 71.4% Soluppgång 04:06 Solnedgång 21:45 Dagens längd 17 h 39 min.

Dagens fakta 22 Juli.

Dagens namn

Magdalena

 • Antal kvinnor 20 800 st (5 719 tilltalsnamn)
 • Antal män 4 st

Betydelse:

Kvinnonamnet Magdalena var ursprungligen ett grekiskt tillnamn, dvs. ett namn som lades till förnamnet, med betydelsen ”från Magdala”. Magdala var en by nära Genesarets sjö, och betyder ”tornet” på hebreiska. Bibelns Maria Magdalena (som är upphovet till namnet i almanackan) fick just detta tillnamn för att skilja henne från Jesus moder.
Redan tidigt kom dock namnet att uppfattas som ett självständigt förnamn och det har använts i Sverige sedan 1400-talet. En fransk form av namnet är Madeleine, och en svensk kortform är Magda.På 1970- och 1980-talen var Magdalena ett modenamn bland de yngsta. Även i början av 1990-talets var Magdalena ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Men nu har modevågen vänt och Magdalena har ramlat ut från 100-i-topp-listan. År 2003 fick 192 flickor namnet, varav 26 fick det som tilltalsnamn. Det finns 18872 kvinnor som har förnamnet Magdalena. Av dessa har 4940 namnet Magdalena som tilltalsnamn/ förstanamn.

Madeleine

 • Antal kvinnor 22 991 st (11 939 tilltalsnamn)
 • Antal män 3 st
 • Namnsdag 22 juli

Betydelse:

Kvinnonamnet Madeleine är en fransk form av Magdalena som använts i Sverige sedan slutet av 1700-talet och betyder ”kvinna från Magdala”. Magdala var en by nära havet av galiléen som betyder ”tornet” på hebreiska. Det finns 21874 kvinnor i Sverige som har förnamnet Madeleine. Det finns även 3 män i Sverige som bär namnet Madeleine, dock inte som tilltalsnamn. Försvenskade former är Malena och Malin.Namnet är på franska en kaka.

Kalender 2020<>22 Juli Approximativa pi-dagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+13 ° CVind 10,5 m/s Känns som +10° Daggpunkt +8° Fuktighet 71.6% Soluppgång 04:04 Solnedgång 21:48 Dagens längd 17 h 44 min.

Dagens fakta 21 Juli.

Dagens namn

Johanna

 • Antal kvinnor 73 140 st (33 969 tilltalsnamn)
 • Antal män 25 st
 • Namnsdag 21 juli
 • Andra stavningar Joanna Johannah

Betydelse:

Johanna eller Joanna, är ett kvinnonamn med grekiskt ursprung (Ioanna,), och en femininform av Johannes. Båda namnen härstammar ur grekiska varianter av det hebreiska namnet Jochanan som betyder ”Gud har förbarmat sig”. Johanna betyder ”Gud är nådig” eller ”Gudagåva”. Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet, men kom dock med i almanackan först i mitten av 1700-talet. Det var mycket vanligt i bondesamhället på 1800-talet och hade en ny popularitetsperiod under 1980- och 1990-talet då det som högst var det fjärde vanligaste namnet bland nyfödda flickor.

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+14 °C Vind 5,5 m/s Känns som +12° Daggpunkt +13° Fuktighet 91.9% Soluppgång 04:02 Solnedgång 21:50 Dagens längd 17 h 48 min.

Dagens fakta 20 Juli.

Dagens namn

Greta

 • Antal kvinnor 12 124 st (4 717 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 20 juli

Betydelse:

Kvinnonamnet Greta är en kortform av det grekiska namnet Margareta, ursprungligen Margarita som är bildat av ett persiskt ord som betyder pärla.
Äldsta belägg för namnet i Sverige är från år 1309. De första årtiondena av 1900-talet var Greta väldigt populärt, det är fortfarande ett av de 100 vanligaste förnamnen räknat på hela befolkningen. Nu ser det ut som om modevågen kan upprepa sig även i början av detta sekel. Sedan 1990 har populariteten ökat kraftigt och Greta kom 2009 in på listan över de 100 vanligaste tilltalsnamnen.
Miljökämpen Greta Thunberg från Sverige är nog just nu världens mest kända Greta.

Margareta

 • Antal kvinnor 222 743 st (22 225 tilltalsnamn)
 • Antal män 10 st
 • Namnsdag 20 juli
 • Andra stavningar Margaretha
 • Vanliga smeknamn Maggan

Betydelse:

Kvinnonamnet Margareta eller Margaretha är ett gammalt namn med grekiskt eller latinskt ursprung som använts i Sverige i varje fall sedan 1100-talet då kung Inge den äldres dotter fick namnet Margareta Fredkulla Margareta. Flera drottningar och prinsessor i Sverige har haft namnet.
Namnet är bildat från ett persiskt ord som betyder ”pärla”. Margareta finns också i flera kortformer som Margit, Märta, Greta, Meta, Marit och Maarit. På andra språk finns namnet i former som Margaret, Margarete och Margret.
Margareta är ett av namnen i fruntimmersveckan. Margareta är ett av de fem vanligaste namnet bland Sveriges kvinnor. 1950 var det allra vanligaste, vilket innebär att dagens flickor mest får namnet som andranamn.

Kalender 2020<>20 Juli Internationella schackdagen *
Simborgarmärkets dag

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+17 °C Vind 3,7 m/s Känns som +17° Daggpunkt +14° Fuktighet 78.9% Soluppgång 03:59 Solnedgång 21:52 Dagens längd 17 h 53 min.

Dagens fakta 18 Juli.

Dagens namn

Fredrik

Betydelse:

Fredrik, mansnamn av germanskt ursprung sammansatt av urgermanskans ”frithuz” (fred) och ”rikz” (härskare), se ockå Erik. Betydelsen är ungefär ”fridsfurste”. Smekformer av Fredrik är Fred, Fredda, Fredde, Freddie, Freddy, Freddan och Frippe.Namnet har använts sedan 1300-talet i Sverige och är ett vanligt kunganamn i Danmark där hela nio kungar har hetat den danska varianten Frederik.

Fritz

 • Antal män 3 033 st (811 tilltalsnamn)
 • Namnsdag 18 juli

Betydelse:

Mansnamnet Fritz är en smekform av det tyska namnet Friedrich som motsvarardet svenska namnet Fredrik som betyder ”fredsfurste”.Under större delen av 1900-talet har namnet varit ovanligt i Sverige, kanske är associationerna till andra världskrigets Tyskland alltför starka. Trenden är dock just nu uppåtgående. Den 31 december 2005 fanns det totalt 4 075 personer i Sverige med namnet,varav 1 741 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 47 pojkar namnet, varav 8 fick det som tilltalsnamn.Namnsdag: 18 juli, (1986-1992: 14 januari, 1993-2000: 18 februari).

Kalender 2020<>18 Juli Internationella Nelson Mandela-dagen *

LOKALT VÄDER I SKUTSKÄR

+17 °C Vind 5,0 m/s Känns som+16° Daggpunkt+13° Fuktighet 78.8% Soluppgång 03:55 Solnedgång 21:56 Dagens längd 18 h 1 min.